Г Р А Ф І К
прийому громадян керівниками Коропської районної державної адміністрації

 

 

Прізвище, ім’я,

по батькові особи,

яка здійснює

прийом громадян

з особистих питань

 

Посада особи, яка здійснює прийом громадян

з особистих питань

 

День прийому громадян в районній державній адміністрації 

Години прийому в районній державній адміністрації

Дні виїзного прийому громадян за місцем проживання

Жук Василь Миколайович

Голова райдержадміністрації

Перший і третій

четвер

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

Другий і четвертий понеділок

Кузуб

Віктор Миколайович

Перший заступник голови райдержадміністрації

Перший і третій понеділок

10.00 - 13.00

  14.00 -17.00

Друга і четверта п’ятниця

ЯЦИНА

Світлана Петрівна

Керівник апарату райдержадміністрації

Щодня,

крім суботи та неділі

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

 

Роз’яснення довідкового характеру першим заступником, заступниками голови, керівником апарату, керівниками і спеціалістами апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації

9.00 – 17.00

9.00 – 14.00

Понеділок – п’ятниця

 

 

 

 

Роз‘яснення довідкового характеру працівниками апарату

-щоденно 08.00–13.00; 13.45–17.00, пятниця 08.00–13.00; 14.00–16.00

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийом громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян, на підприємствах визначається їх керівником.

Усі звернення на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина (стаття 22 Закону України „Про звернення громадян”).

 

Рекомендації громадянам, які звернулись на особистий прийом до райдержадміністрації

Громадянам, які прийшли на прийом, рекомендується:

1. Уважно ознайомитися з графіком прийому громадян у облдержадміністрації та Законом України „Про звернення громадян”.

2. Якщо питання, яке потребує вирішення, відрізняється складністю, і для його вирішення значна кількість аргументів, фактів тощо, то заявникові бажано завчасно викласти питання в письмовій формі. При собі бажано мати документи, які засвідчують особу, а також документи, які мають підставу для вирішення питання ґрунтовно.

3. З питанням чи заявою звертатися до посадової особи, в компетенцію якої входить вирішення проблем. Зі скаргою звертаються до посадової особи, в безпосередньому підпорядкуванні якої знаходиться державний орган, підприємство, організація чи посадова особа, яка здійснює оскаржувану дію.

4. Намагатися відповідати на запитання посадової особи, яка веде прийом, по суті порушеного питання. Пам’ятати, що точні відповіді на задані питання дозволяють всебічно з’ясувати зміст заяви чи скарги, прийняти оптимальне рішення.

5. Уважно вислухати роз’яснення посадової особи, яке веде прийом. Це зможе швидше прийняти за зверненням рішення, визначити його підставу та обґрунтування.

6. Бути самокритичним. Не виключна можливість, що висловлені на прийомі прохання чи вимоги не ґрунтуються на Законі або не можуть бути задоволені з об’єктивних причин. У випадках непогодження з рішенням, заявник має право просити в особи, яка веде прийом, роз’яснення про можливість і порядок оскарження.

7. Пам’ятати, що керівник райдержадміністрації та інші посадові особи зацікавлені у правильному і своєчасному вирішенні порушеного громадянином питання, завжди готові надати допомогу, пораду, роз’яснення, ґрунтовані на законах України, життєвому досвіді, довірі, висловленій їм.