10 червня 2013

До Дня людей з інвалідністю

 

     Щороку 3 грудня Україна, разом зі світовою спільнотою, відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю.

Незважаючи на нелегкі випробування особи з інвалідністю проявляють виняткову силу духу й невтомно йдуть до поставлених цілей. Тож сьогодні ми всі впевнено рухаємося до створення суспільства рівних можливостей для всіх. Розвивається виробництво протезно-ортопедичних виробів, засобів пересування та реабілітації, розширюється мережа установ комплексної реабілітації, створюються умови для професійної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, здобуття ними освіти, участі у суспільно-політичному, культурному житті. Ці напрямки є серед найпріоритетніших у роботі Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Виконуючи свою важливу роботу, відділення Фонду відчуває відповідальність. Адже за кожним із цих напрямків нашої діяльності стоять конкретні люди, їхні непрості долі. Вони покладають на нас певні надії, сподіваються на підтримку та допомогу з боку Фонду.

Найвідповідальніше завдання обласного відділення – виконання програм соціального захисту осіб з інвалідністю, які фінансуються з Державного бюджету. Багато сьогодні вже зроблено. Є що підсумовувати, аналізувати, доопрацьовувати. Але попереду – системна і постійна робота, спрямована на підтримку тих, кому потрібна допомога і розуміння. Це основа нашої роботи. А вдячність людей, їх впевненість у житті – найвища нагорода.

Тож висловлюємо вдячність соціальним партнерам, працедавцям – за реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього, всім, хто ділиться теплом своєї душі із особами з інвалідністю прагне підтримати їх, створює належні умови для самореалізації в житті, спорті, громадській діяльності. Вірю, що ми всі й надалі будемо наполегливо працювати задля успішного розв’язання соціальних проблем осіб з інвалідністю. Будьмо великодушними і надія помножиться стократ.

Бажаємо всім особам з інвалідністю здоров’я, терпіння, любові та підтримки близьких, миру та злагоди.

 

 

Директор                                                              Ірина ЛОСЬ

 


 

Права споживачів у разі придбання ними товару належної якості:

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон), споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України, Постанова №172 від 19.03.1994 року.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

 

Права споживачів у разі придбання ними товару неналежної якості:

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон), у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного взуття споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, у порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

З огляду на вищезазначене, споживач подає письмову заяву на ім’я суб’єкта господарювання, в якій викладає суть питання. Суб’єкт господарювання повинен зареєструвати заяву споживача. Якщо суб’єкт господарювання відмовляє споживачу у реєстрації його заяви, споживач направляє звернення поштою з повідомлення про вручення.

Положеннями Закону, передбачено, що вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Крім того, в разі порушення ваших прав, як споживача ви маєте право звернутися до суду або Держпродспоживслужби України (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1), її територіальних органів (адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на сайті www.consumer.gov.ua), які знаходяться в областях та м. Києві. Держпродспоживслужба та її територіальні органи розглядають всі звернення споживачів, права яких було порушено, у встановлений чинним законодавством термін.

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

При зверненні до Держпродспоживслужби подаються наступні документи: - звернення;

- копія звернення до суб’єкта господарювання,

 - копія документу, який засвідчує факт придбання продукції;

- копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу;

- інші документи, які стосуються розгляду звернення.

 

 


 

Задля збереження соціальної стабільності на Чернігівщині

(матеріал підготовлено в порядку правової обізнаності)

  Відділення Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділення) відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», в процесі виконання визначених завдань, значну увагу приділяє моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області з метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), мітингів, зборів, акцій протесту (в т.ч. страйків).

  Враховуючи висновки прогнозних даних на друге півріччя поточного року викликає занепокоєння соціальне становище в трудових колективах закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства області, що може знаходити свій вираз у акціях соціального протесту.  На фоні предвиборної компанії такі акції можуть мати політичний відтінок з метою підвищення  впливу політичних партій у виборчих перегонах.

         З метою правової обізнаності зацікавлених сторін, надаємо роз’ яснення.         Акція протесту (збори, мітинг, вуличний похід, пікет, припинення роботи, страйк) – це, як правило, масовий, публічний захід громадян або окремої категорії громадян, який проводиться з метою привернення уваги суб’єктів влади, громадськості, роботодавців до неврегульованих проблем в різних сферах життя суспільства і супроводжується гаслами, застосуванням в деяких випадках наочних засобів (плакатів, символіки), аудіо та відео обладнання. Право громадян України на мирні збори,  про проведення яких завчасно повідомляються органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, гарантується частиною 1 ст. 39 Конституції України, підп. 3 пункту б ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Частиною другою цієї статті встановлено, що обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Відповідно до частини другої цієї статті обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону. Спеціального закону, який регулював би суспільні відносини у сфері мирних зібрань, законодавство України на сьогодні не має.

Серед різноманіття форм акції протесту особливе місце займає страйк, проведення якого регламентовано ст. 19, ст. 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних рудових спорів (конфліктів)».

Відмінність страйку від інших акцій протесту (мітингів, демонстрацій, походів, пікетів, зборів, голодування тощо) полягає у наступному.

По-перше, страйк може бути застосований лише працюючими, тобто фізичними особами, які знаходяться у трудових відносинах із юридичною особою або фізичною особою-підприємцем на умовах трудового договору. Інші акції протесту можуть бути застосовані не тільки працюючими, але й іншими категоріями громадян (пенсіонерами, студентами, безробітними тощо).

По-друге, проведення страйку регламентовано у Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

По-третє, страйк проводиться виключно у робочий час, тобто у час, коли працівники, відповідно до законодавства, умов колективного договору і трудового договору з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку зобов’язані виконувати свої трудові обов’язки. Інші акції протесту зазвичай проходять у неробочий час (наприклад, у перерві на обід чи у вихідні, неробочі або святкові дні), але існують випадки, коли протестні акції працюючих - мітинги, пікети, збори відбуваються одночасно із страйком, і це цілком дозволяється законодавством - частина дев’ята  статті 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (за умов відсутності обмежень в реалізації даного права судом відповідно до закону).

На останнє: страйк – це засіб тиску на роботодавця для того, щоб він задовольнив вимоги працівників. Спектральна дія інших акцій протесту може бути спрямована не лише на роботодавця (роботодавців), а, зокрема, їх дія може бути розрахована на органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

Безумовно, страйк значно відрізняється від інших акцій протесту, але поряд з відмінностями, є і схожі риси страйку з іншими акціями протесту. Так, страйк, як і всі інші акції протесту виникає на тлі неврегульованих розбіжностей і носить, як правило, масовий, публічний характер, привертаючи увагу громадськості та ЗМІ.

Проаналізувавши характерні особливості страйку, які дозволяють відокремити його від інших акцій протесту соціального характеру, можна дійти простого висновку, що будь-який страйк є акцію протесту, але не будь-яка акція протесту є страйком.

Слід пам’ятати, що Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, а Кримінальний кодекс України – за організацію масових безладів

У зв’язку із зазначеним, у разі виникнення проблемних питань в трудових колективах підприємств, установ, організацій області через порушення чинного законодавства про працю або колективних договорів (угод), для оперативного здійснення заходів щодо локалізації конфліктних ситуацій та поліпшення стану соціально-трудових відносин пропонуємо всім зацікавленим сторонам соціально-трудових відносин завчасно звертатися за допомогою до Відділення, яке знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909, тел.: (0462) 77-62-77, е-mail: dspp_chernigiv@ukr.net.


 

Відділення Національної служби посередництва і примирення інформує громадськість

 

Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) є постійно діючим державними органом, створеним Президентом України відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" для попередження, прогнозування та сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).

З метою виконання поставлених перед службою завдань, своєчасного виявлення напружень соціально-трудових відносин у трудових колективах, які здійснюють свою господарську діяльність на відповідній території, оперативного реагування на них, відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення), здійснює постійний зв’язок з органами місцевої державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілковими об’єднаннями, організаціями роботодавців шляхом взаємообміну  інформацією щодо соціально-економічного стану конфліктогенних підприємств.

За результатами моніторингу основними причинами виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин залишаються: заборгованість із заробітної плати, несвоєчасна виплата поточної зарплати в трудових колективах підприємств, установ та організацій області, низький рівень оплати праці, порушення вимог законодавства про працю, невиконання положень галузевих угод щодо встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, а також відсутність або невиконання положень колективних договорів тощо.

За зверненням представників органів найманих працівників, зацікавлених сторін соціального діалогу Відділення сприяє врегулюванню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, надає роз’яснення щодо порядку вступу в колективний трудовий спір та у межах своє компетенції здійснює посередництво і примирення при вирішенні таких колективних трудових спорів (конфліктів).

Як свідчить практика, недостатня правова обізнаність конфліктуючих сторін у вирішенні розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями, недотримання визначеного чинним законодавством порядку їх врегулювання може завдати значних фінансових та матеріальних втрат, призвести до виникнення акцій соціального протесту.

 

Зважаючи на зазначене, пропонуємо всім зацікавленим сторонам соціально-трудових відносин завчасно звертатися за допомогою до Відділення, яке знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909, тел.: (0462) 77-62-77, е-mail: dspp_chernigiv@ukr.net.

 

 


 

Якщо ви стали заручником

 

Терор, в перекладі з латинської як страх або жах – це діяльність направлена на залякування людей, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур тощо.

Для ефективної боротьби з тероризмом до неї повинні долучатися не тільки найбільш свідомі громадяни та ті, кого торкнулася біда, але й суспільство в цілому. Без підтримки суспільства будь-які спецслужби безсилі в боротьбі з тероризмом.

Також слід якомога швидше перейти від стану необізнаності або паніки до усвідомлення того, що вживати заходів щодо попередження та припинення діяльності терористів – це щоденна необхідність.

До прикладу, захоплення в заручники може відбутися в будь-якому місці (установі, закладі, громадських місцях, транспорті, квартирі та на вулиці тощо). У такому випадку пам’ятайте, що ваше життя ставатиме предметом торгу і саме ваша поведінка може вплинути на ставлення терористів до вас.

Коли відбувається захоплення заручників, варто пам’ятати, що:

тільки в момент захоплення заручників є реальна можливість зникнути з місця події;

налаштуйтесь психологічно, що моментально вас не звільнять, але пам’ятайте, що звільнять вас обов’язково;

у жодному разі не можна кричати, висловлювати своє обурення;

фіксуйте в пам’яті всі події, які супроводжують захоплення. Ця інформація буде дуже важливою для правоохоронних органів.

У разі захоплення вас терористами як заручника:

по можливості якомога швидше опануйте себе та виконуйте всі вказівки терористів;

не реагуйте на провокаційну чи зухвалу поведінку бандитів, продовжуйте спокійно сидіти, не ставлячи зайвих питань;

не провокуйте своїми вчинками терористів на насильницькі дії (уникайте різких рухів, шуму, тощо);

не привертайте до себе увагу висловлюваннями щодо політичних або релігійних подій;

будьте готові до застосування терористами пов’язок на очі, кляпів, наручників чи мотузок;

будьте готові до „спартанських” умов життя: неякісної їжі та неприйнятних умов проживання;

віддайте особисті речі, які вимагають терористи;

не реагуйте на провокаційні дії терористів, не дивіться їм в очі;

не вживайте алкоголь;

для підтримання сил їжте все, що вам дають, виконуйте доступні фізичні вправи;

якщо вас поранено, старайтеся не рухатися, так ви зменшите втрату крові;

надавайте допомогу і психологічну підтримку дітям, людям похилого віку, травмованим та пораненим;

запитуйте дозвіл на вчинення будь-яких дій (сісти, встати, попити, вийти в туалет);

за можливості дотримуйтеся вимог особистої гігієни;

не давайте ослабнути своїй свідомості;

якщо вам надали можливість поговорити з родичами по телефону, тримайте себе в руках, не плачте, не кричіть, говоріть коротко й по суті;

якщо вас змушують вийти із приміщення, не пручайтеся;

намагайтеся запам’ятати все, що бачите та чуєте під час захоплення: імена, прізвиська, особливі прикмети тощо;

під час штурму спецпідрозділами правоохоронних органів приміщення, в якому вас утримують, негайно ляжте на підлогу обличчям униз або сховайтеся за сидінням, якомога далі від вікон і дверей. У жодному разі не біжіть назустріч співробітникам правоохоронних органів або від них, тому що вони можуть прийняти вас за злочинця; може трапитися, що вимоги до вас терориста і представника влади або поліцейського будуть діаметрально протилежні – робіть так, як вимагає бандит.

Будь-яка людина за збігом обставин може виявитися заручником терористів. Тому вище перераховані заходи щодо збереження життя і здоров’я потрібно вивчити заздалегідь.

 

Методист НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області

Станіслав Михайленко

 


 

Задля збереження соціальної стабільності на Чернігівщині

 

Відділення Національної служби посередництва і примирення відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», в процесі виконання визначених завдань, значну увагу приділяє моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області з метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), акцій протесту (в т.ч. страйків).

Враховуючи висновки прогнозних даних на друге півріччя поточного року викликає занепокоєння, на даний час, соціальне становище в трудових колективах промислових підприємств, закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства.

Домінуючим фактором дестабілізації стану соціально-трудових відносин, безпосередньою причиною можливого виникнення розбіжностей залишається заборгованість із виплати заробітної плати через порушення ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України «Про оплату праці» ст.10 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст.57 Закону України «Про освіту».

У зв’язку із зазначеним, відділення НСПП пропонує об’єднати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, профспілок та роботодавців з метою забезпечення виконання завдань Уряду України, спрямованих на реалізацію державної та регіональної політики по ліквідації боргів із заробітної плати та соціального захисту працюючих.

У разі виникнення проблемних питань в трудових колективах підприємств, установ, організацій області через порушення чинного законодавства про працю або колективних договорів (угод), відділення НСПП рекомендує завчасно звертатися за сприянням для оперативного здійснення заходів щодо локалізації конфліктних ситуацій та поліпшення стану соціально-трудових відносин.

 

Адреса відділення НСПП:

 

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімната 909,

телефон: (0462)77-62-77

Е-mail: dspp_chernigiv@ukr.net

 

тематична сторінка відділення НСПП на web-сайті Чернігівської облдержадміністрації – рубрика «Соціальна сфера» (www.cg.gov.ua).

 


 

Про  працевлаштування осіб з інвалідністю у 2019 році   

                 Одним з ключових напрямків, за що активно варто взятися і посадовцям, і громадянському суспільству,  й власне особам з інвалідністю – це працевлаштування людей із обмеженими можливостями.

Тому пріоритетним завданням Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів є робота з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю щодо виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, визначеного ст..19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

 В результаті проведеної роботи до відділення на 01.04.2020 року подали звіти про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за 2019 рік 2385 роботодавців, у яких працювали понад 8 осіб.

Згідно поданих звітів суспільно-корисною працею в області було зайнято 10383 особи з інвалідністю, що на 2971 особу більше, ніж могло бути в межах встановленого нормативу за звітний період.

2063 роботодавці виконали норматив, а це означає, що працюючі у них особи з інвалідністю знайшли своє місце в житті, зайняті працею, якою заробляють на прожиття собі та своїм родинам, підвищили соціальний статус.

Не виконали норматив 322 роботодавці, 253 з яких – бюджетні установи, які не звільняються від виконання вимог ст.19 Закону та повинні виконувати норматив.

За невиконання нормативу 77 роботодавцям відділенням нараховані адміністративно-господарські санкції.

Станом на 19.06.2020 року до бюджету надійшло 1503258,55 грн. АГС, сплачених роботодавцями самостійно. Дані кошти будуть спрямовані на потреби осіб з інвалідністю.

Особи з інвалідністю – це незадіяний економічний потенціал. Створюючи робочі місця для осіб з інвалідністю, перетворюємо їх на платників податків. А разом з тим фінансуємо заходи щодо їх комплексної реабілітації.

Слід відмітити, що зазначені результати роботи відділення досягнуті завдяки співпраці з соціальними службами, роботодавцями, органами державної влади на місцях та місцевого самоврядування.             

 

 

                                                                                          Ірина Лось

                                   Директор Чернігівського обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів

 


 

До уваги трудових колективів!

 

В процесі здійснення відділенням Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області (Відділення) моніторингу стану соціально-трудових відносин підприємств, установ та організацій області, в останній час, встановлено неопоодинокі факти порушення прав та законних інтересів найманих працівників, а саме: наявність заборгованості із заробітної плати (в т.ч. минулих років); порушення термінів її виплати; недотримання термінів підвищення тарифних ставок і окладів відповідно до законодавства; практика введення режиму неповного робочого часу; скорочення працюючих, невиконання положень колективних договорів тощо.

Враховуючи зазначене, пропонуємо у разі виникнення передумов загострення стану трудових відносин через порушення вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів (угод), які можуть призвести до загострення суперечностей між працівниками і роботодавцями та акцій протесту, завчасно звертатись до Відділення за сприянням для оперативного здійснення спільних заходів по локалізації ймовірних конфліктних ситуацій.

Сподіваємось, що реалізація спільних зусиль в межах повноважень, визначених чинним законодавством, активізація подальшої співпраці в роботі буде й надалі сприяти стабілізації і поліпшенню соціального мікроклімату у трудових колективах підприємств, установ та організацій Чернігівщини.

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909, телефон: (0462) 77-62-77. Електронна адреса: [email protected].                              

 

 


 

До уваги трудових колективів!

 

Вже майже 22 роки виконує свої повноваження Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) – постійно діючий державний орган, створений Президентом України, метою і завданням якої є сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному вирішенню, здійснення посередництва під час вирішення таких спорів.

В областях діють її структурні підрозділи – відділення НСПП. Виходячи із результатів роботи відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) та прогнозу можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), домінуючими факторами, які викликали і продовжують створювати підґрунтя для виникнення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями слід віднести: наявність заборгованості із заробітної плати (в т.ч. минулих років); порушення термінів її виплати; недотримання термінів підвищення тарифних ставок і окладів відповідно до законодавства; практика введення режиму неповного робочого часу; скорочення працюючих, невиконання положень колективних договорів тощо.

Враховуючи зазначене, Відділення сприяє стабілізації соціально-трудових відносин, що виникають між найманими працівниками та роботодавцями. В разі недосягнення злагоди між ними виникають розбіжності, конфліктні ситуації та колективні трудові спори.

З метою вивчення причин ускладнень взаємовідносин між найманими працівниками та роботодавцями, врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду індивідуальних та колективних звернень працівників, спеціалісти Відділення у взаємодії із органами виконавчої влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців та професійних спілок проводять робочі зустрічі з представниками трудових колективів для оперативного запобігання виникненню спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення – допомогти досягненню згоди й взаєморозуміння в правовому полі.

Звертаємо увагу всіх зацікавлених сторін соціально-трудовий відносин, що у разі виникнення передумов конфліктних ситуацій, з метою їх локалізації, пропонуємо звертатися для отримання консультацій, роз’яснень за адресою Відділення: м. Чернігів, вул. П`ятницька 39, (9 поверх); телефон (0462) 77-62-77. Електронна адреса: [email protected].

 

 

Ми завжди раді Вам допомогти!

 


 

До уваги зацікавлених сторін соціального діалогу!

 

Відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) здійснено прогноз щодо можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у IІ півріччі 2019 року, що спрямований на дослідження розвитку соціально-трудових відносин (далі – СТВ), окреслення можливих проблем, передбачення конфліктних ситуацій, здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів та своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ, що можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К).

Згідно висновків прогнозу, у ІІ півріччі 2019 року прогнозується зміни СТВ, виникнення КТС(К) у трудових колективах підприємств, установ і організацій у:

 1. добувній та переробній промисловості. Невиконання вимог щодо перегляду тарифних ставок, не підвищення заробітної плати та заборгованість з неї, незабезпечення належною державною підтримкою можуть призвести до дестабілізації стану СТВ;

2) житлово-комунальному господарстві зберігатиметься негативна тенденція у зв'язку з наявністю структурних змін у діяльності підприємств, організацій та установ, значною дебіторською заборгованістю за надані житлово-комунальні послуги, невідповідністю діючих тарифів фактичним витратам за надані послуги. Залишається невирішеною проблема розподілу коштів за послуги теплопостачання, що призводить до скрутного фінансово-економічного становища теплопостачальних організацій та значних боргів з виплати заробітної плати;

3) бюджетній сфері можливе ускладнення стану СТВ у ІІ півріччі 2019 року, передусім з причин: недотримання термінів виплати заробітної плати, запланованих заходів щодо реорганізації установ з наступним скороченням працівників з причин незабезпечення відповідними обсягами видатків субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету обласним, міським, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад. Ймовірним є ускладнення стану СТВ у зв’язку з незабезпеченістю місцевих бюджетів фінансовим ресурсом на виплату заробітної плати обслуговуючому та технічному персоналу бюджетним установам та закладам районів та міст області.

В умовах децентралізації та створення об`єднаних територіальних громад, Відділення, не виключає можливе виникнення конфліктних ситуацій в установах та організаціях.

Сторонам колдоговірного регулювання для покращення стану СТВ необхідно передбачати зобов’язання сторін щодо динамічного зростання рівня оплати праці, збільшення питомої ваги витрат на оплату праці в операційних витратах, здійснити ряд заходів щодо поліпшення умов праці та усунення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, передбачати зобов’язання гендерного напрямку, включати зобов’язання сторін щодо визначення обсягів професійного навчання працівників та загальних витрат коштів на цілі відповідно до потреб виробництва, засобів стимулювання та удосконалення системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів, по можливості запроваджувати підсумований облік робочого часу та гнучкий режим роботи.

Зважаючи на це, основними цілями і завданнями планування розвитку СТВ на підприємствах, установах та організаціях Чернігівщини має стати:

- розроблення соціальних заходів, які впливатимуть на підвищення ефективності використання трудового потенціалу працівників;

- прийняття зважених управлінських рішень;

- удосконалення соціальної, професійної та кваліфікаційної структури працівників;

- поліпшення соціальних відносин у трудовому колективі;

- насичення праці творчими елементами;

- заохочення усіх видів трудової і соціальної активності працівників, делегування їм управлінських функцій;

- покращення умов праці та техніки безпеки;

- розширення можливостей для більш повного задоволення культурних, побутових та матеріальних потреб працівників.

 

У разі виникнення передумов дестабілізації стану трудових відносин через порушення вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів (угод), тощо, які можуть призвести до загострення суперечностей між працівниками і роботодавцями та акцій протесту, пропонуємо завчасно звертатись за сприянням для оперативного здійснення спільних заходів по локалізації ймовірних конфліктних ситуацій.

 

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909, телефон: (0462) 77-62-77.             

 


 

Національна служба посередництва і примирення – на захисті ваших трудових прав

 

Соціально-трудові відносини (далі – СТВ) є ключовим елементом будь-якої економічної системи. Ситуація у цій сфері в Україні залишається нестабільною, що перешкоджає розвитку трудового потенціалу країни.

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ, прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К), здійснення посередництва при вирішенні таких спорів, у 1998 році Указом Президента України утворено Національну службу посередництва і примирення як постійно діючий державний орган.

Служба має свої відділення в областях, де працюють висококваліфіковані фахівці та експерти з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

На Чернігівщині відділення НСПП (далі – Відділення) працює з січня 2001 року, що є структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення – постійно діючого державного органу для врегулювання КТС(К), утвореного Президентом України відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Виконуючи свої повноваження щодо сприяння поліпшенню стану СТВ в регіоні, основні зусилля Відділення спрямовані, перш за все, на: запобігання виникненню КТС(К); забезпечення своєчасного приведення у правове русло стихійних проявів протестної поведінки працівників і вирішення КТС(К), що виникають на підприємствах, в установах та організаціях; здійснення посередництва і проведення запобіжних процедур примирення; залучення всіх причетних представницьких органів заради вироблення взаємоприйнятих рішень по усуненню дестабілізаційних чинників, що виникають між сторонами СТВ.

Особлива увага в роботі приділяється налагодженню ефективної взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців в частині організації та вжиття спільних дій щодо сприяння врегулюванню конфліктних ситуацій, у відповідності до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії», Закону України «Про організації роботодавців».

Фахівці Відділення здійснюють безпосередні виїзди на підприємства, в установи та організації з метою вивчення стану СТВ, надання керівникам та профспілковим активам консультацій і роз’яснень норм діючого законодавства про працю, зокрема, про колективні трудові спори.

Діючи в межах повноважень, Відділення проводить прийом  громадян, яким безкоштовно надає правову допомогу із зазначених питань.

З метою оперативного комплексного правового врегулювання та поліпшення стану справ в сфері вирішення розбіжностей, які виникають між сторонами СТВ, забезпечення реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення щодо завчасного сприяння запобіганню виникнення КТС(К) та акцій протесту в трудових колективах підприємств, установ, організацій у Відділенні запроваджена «гаряча» телефонна лінія за номером телефону  (0462) 77-62-77. До питань сфери СТВ, які виникають щодо рішень, дій (бездіяльності) роботодавця, які порушили права і законні інтереси найманих працівників і можуть бути оскаржені, належать розбіжності щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

Питання, які не відносяться до врегулювання вищезазначених розбіжностей, розглядають інші державні органи в межах своїх повноважень.

У зверненні, що адресується до Відділення НСПП, має бути зазначено прізвище, ім’я по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання.

У разі виникнення передумов дестабілізації стану трудових відносин через порушення вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів (угод), тощо, які можуть призвести до загострення суперечностей між працівниками і роботодавцями та акцій протесту, пропонуємо завчасно звертатись за сприянням для оперативного здійснення спільних заходів по локалізації ймовірних конфліктних ситуацій.

Сподіваємось, що реалізація спільних зусиль в межах повноважень, визначених чинним законодавством, активізація подальшої співпраці в роботі буде й надалі сприяти стабілізації і поліпшенню соціального мікроклімату у трудових колективах підприємств, установ та організацій області.

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909, телефон: (0462) 77-62-77.                              

 


 

Здійснюється оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні

Прийнятий в грудні 2010 року Закон України “Про соціальний діалог в Україні” (далі – Закон), визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціально-економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. Цей Закон регулює не тільки питання соціального діалогу, але й встановлює рамки та процедуру колективних переговорів і регламентує порядок створення та діяльності Національної тристоронньої, галузевої (міжгалузевої) тристоронньої або двосторонньої соціально-економічних рад. Необхідно підкреслити, що прийняття цього Закону свідчить про зацікавленість керівництва країни в багаточисельних, сильних та відповідальних партнерах соціального діалогу, що можуть активно сприяти захисту соціально-трудових прав та інтересів громадян.

На виконання Закону, відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) здійснюється оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців затверджений наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73. Здійснення заходів щодо виконання зазначеного Порядку на територіальному рівні забезпечує створена Комісія Відділення, до складу якої входять представники Головного управління статистики в області та Відділення.

Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років. Слід зазначити, що відповідно пункту 3 статті 4 Закону для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод в тристоронніх або двосторонніх органах, склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

Тому, у зв’язку із закінченням дії термінів підтвердження репрезентативності деяких суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців та проходження оцінки вперше, пропонуємо звертатися до Відділення.

Консультації та роз'яснення можна отримати за телефоном: (0462) 77-62-77 або безпосередньо у відділенні НСПП в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька 39, к. 909.

 

 


 

Заборона проведення акцій протесту!

 

Відповідно до ст. 44 Конституції України ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або роботодавець чи уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області інформує, що у зв’язку з введенням воєнного стану на території Чернігівської області з 09 год. 00 хв. 28 листопада 2018 року, згідно ч.1, п.8 ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та ст. 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), забороняється проведення страйків, масових зібрань та акцій.

У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує 1 місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і Президента України. У разі оголошення воєнного стану автоматично настає заборона проведення страйків до моменту його відміни.

Звертаємося до трудових колективів підприємств, установ та організацій області щодо дотримання вимог чинного законодавства та недопущення проведення зазначених заходів.

В разі необхідності отримання відповідних роз’яснень, пропонуємо звертатися до відділення НСПП за тел. (0462) 77-62-77.

 

Відділення НСПП в Чернігівській області

 


 

Національній службі посередницва і примирення – 20 років!

 

17 листопада, Указом Президента України утворена Національна служба посередництва і примирення, постійно діючий державний орган, покликаний забезпечувати переговорний процес і процедуру вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникають між найманими працівниками і роботодавцями.

Потреба в даній інституції стала очевидною саме у 90-х роках, коли під впливом економічних негараздів (призупинення виробництва, невиплати заробітної плати) відбувалися масштабні страйки, мітинги, інші акції соціального протесту. Під час створення НСПП були враховані рекомендації Міжнародної організації праці та досвід розвинених країн, де аналогічні служби існують понад століття і формувалися разом із становленням економіки.

Відтоді в конструкції соціально-трудових відносин ринкового зразка наша Служба відіграє роль посередника, який, у разі виникнення конфліктної ситуації, пропонує сторонам правовий, досудовий шлях врегулювання спірних питань за столом переговорів.

В області з січня 2001 року здійснює свої повноваження відокремлений структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення – Відділення в якому працюють юристи та економісти.

Виконуючи свої повноваження, в процесі діяльності, направленої на поліпшення стану соціально-трудових відносин та збереження соціальної стабільності у трудових колективах Чернігівщини, було вирішено 142 вимоги у 62-х колективних трудових спорах (конфліктах), висунутих майже 23-ма тисячами найманих працівників підприємств, установ та організацій.

В результаті вдосконалення системи превентивних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), відділенню НСПП у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та організаціями профспілок і роботодавців вдалося не допустити загострення 779-ти конфліктних ситуацій у трудових колективах із загальною кількістю найманих працівників – 178 тис. осіб та забезпечити певну стабільність стану соціально-трудових відносин на підприємствах області.

Особлива увага в процесі реалізації визначених повноважень, приділялась ефективному застосуванню регламентованих Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» примирно-переговорних процедур, проведенню узгоджувальних зустрічей та налагодженню соціального діалогу між сторонами трудових відносин, використанню різних форм взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців, з якими на даний час укладено 23 Угоди про співпрацю.

Дієву допомогу у виконанні визначених завдань і функцій надає нам сформований на території області позаштатний інститут Національної служби посередництва і примирення у складі: 12-ти арбітрів, 4-х посередників та 21-го завідуючого інформаційно-консультаційними центрами НСПП, які працюють на громадських засадах в районах і містах обласного підпорядкування.

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відділенням НСПП проведена робота по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності 50-ти суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Діяльність Відділення і в подальшому буде спрямована на поліпшення стабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному їх вирішенню, підвищення рівня правової культури учасників зацікавлених сторін соціального діалогу та представників громадськості.

Напередодні ювілею, адресуємо теплі слова поздоровлення та подяки відповідальним працівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців, представникам позаштатних інституцій Національної служби посередництва і примирення в районах і містах за вагомий внесок у відстоюванні цінностей соціальної справедливості людей праці, забезпеченні суспільного миру та злагоди.

 


 

До уваги сторін соціального діалогу!

 

23 грудня 2010 року прийнято Закон України «Про соціальний діалог в Україні». Цей Закон визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності.

З прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в Україні» на Національну службу посередництва і примирення та її структурних підрозділів – відділень в областях, покладено проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях, а також підтвердження репрезентативності цих суб’єктів та ведення їх реєстру.

Враховуючи зазначене, відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області запрошує суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців звертатися для отримання консультацій, роз’яснень формування пакету документів для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності за адресою Відділення: м. Чернігів, вул. П`ятницька 39, (9 поверх); телефон (0462) 77-62-77. Електронна адреса: dspp_chernigiv@ukr.net.

 


 

Терміни і поняття, які можуть застосовуватися в процесі організаційного забезпечення заходів щодо врегулювання колективних трудових спорів(конфліктів)

Національна служба посередництва і примирення (далі – Служба) утворена Указом Президента України, як єдиний постійно діючий державний орган для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон).

Головним завданням, покладеним на Службу державою, є сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню КТС(К), здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів, а також прогнозування їх виникнення.

З метою оперативного виконання своїх повноважень, в областях діють структурні підрозділи Служби – відділення Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділення).

В процесі ускладнень стану СТВ та організаційного забезпечення заходів щодо сприяння вирішенню КТС(К), застосовуються певні терміни й поняття, визначені чинним законодавством.

Ускладнення стану соціально-трудових відносин – погіршення СТВ, що викликані суб’єктивними або об’єктивними чинниками економічного чи соціального характеру, що визначені у статті 2 Закону, які супроводжуються зростанням рівня протестної поведінки працівників та можуть призвести до виникнення КТС(К);

Чинники ускладнення стану СТВфактори, які призвели до погіршення стану соціально-трудових відносин, і були зумовлені однією з наступних причин:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміна колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю;

Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, ство­рений компетентним органом державної влади або органом міс­цевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійс­нення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої госпо­дарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами України.

Трудовий колектив підприємства – усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншим документом відповідно до вимог Господарського кодексу України, законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові колективи.

Роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

Найманий робітник – це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.

Строни КТС(К) на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів, або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник.

На звернення представницького органу найманих працівників, профспілки, власника чи уповноваженого ним органу (представника) Відділення, в межах визначених повноважень:

 • здійснює аналіз причин ускладнення СТВ;
 • вивчає повноваження сторін СТВ, відповідність пропонованих вимог найманих працівників або профспілки положенням статей 2, 3 Закону;
 • надає консультативну допомогу у формуванні вимог найманих працівників, профспілки, процедури їх утворення;
 • готує пропозиції (рекомендації) щодо висунутих вимог.

Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами СТВ, щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

 Момент виникнення КТС(К) – дата, коли уповноважений представницький орган найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки одержав вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог i прийняв рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки розгляду вимог, передбаченi Законом, закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв не надiйшло.

Рішення про вступ у КСТ(К) (із зазначенням: причин його виникнення; переліком вимог найманих працівників або профспілки; сторін спору та їх юридичні адреси) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки зобов’язаний у триденний строк письмово поінформувати власника чи уповноважений ним орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства, установи, організації а також Відділення.

Здійснення комплексного аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог передбачає:

1.1. Здійснення аналізу з правових питань:

- аналіз змісту вимог щодо відповідності їх до положень статті 2 Закону;

- аналіз вимог щодо визначення сторін КТС(К) відповідно до положень статті 3 Закону (згідно з компетенцією власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо вирішення цих вимог);

- аналіз відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону;

- аналіз правової обґрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які було порушено власником або уповноваженим ним органом (представником), що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- аналіз дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником) та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування положень статті 5 Закону;

- аналіз щодо наявності або відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

1.2. Здійснення аналізу з питань аналітично-інформаційної діяльності:

- збір і опрацювання статистичної інформації стосовно вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою для їх порівняння, класифікації за змістом, характером, динамікою, за можливими засобами та термінами їх задоволення;

- соціально-економічний аналіз вимог тощо.

Результати здійсненого Відділенням аналізу з правових питань вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою подаються до НСПП разом з відповідним поданням щодо реєстрації КТС(К).

Вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5 Закону, підлягають реєстрації згідно з пунктами 2, 3 та підпунктом 7.1 пункту 7 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 25.03.2014 року №21.

В подальшому, послідовність розгляд і вирішення КТС(К) регламентується визначеним порядком у відповідності до положень              статей 7-16 Закону.

Відділення, згідно до вимог чинного законодавства, координує дії сторін СТВ та здійснює посередництво в реалізації комплексу заходів, спрямованих на сприяння вирішення КТС(К).

 

 

*******************

Основні напрями діяльності відділення НСПП в Чернігівській області

  Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області є структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення – постійно діючого державного органу для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), утвореного Президентом України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

  Відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, головним завданням відділення НСПП є:

- сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин;

- запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

-  здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів);

- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

  Виходячи із результатів діяльності відділення НСПП за 2017 рік, прогнозу стану соціально-трудових відносин на І півріччя 2018 року в трудових колективах підприємств, організацій та установ, розташованих на території області, відділення НСПП приділяє в роботі особливу увагу організації:

- налагодження більш плідної взаємодії, в межах компетенції, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців;

- вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), підготовки відповідних пропозицій, рекомендацій, надання консультативної допомоги зацікавленим сторонам трудових відносин;

- використання потенціалу всіх причетних до конфліктних ситуацій органів, організацій та установ заради взаємоприйнятних для сторін рішень по розв’язанню розбіжностей на доконфліктній стадії;

- активізації на місцях правового всеобучу представників найманих працівників, власників або уповноважених ними осіб з питань цивілізованого вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, організацій та установ області;

- популяризації та роз’ясненню законодавчих і нормативно-правових актів НСПП з питань здійснення примирних процедур у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню через засоби масової інформації.

У випадку виникнення загострення стану соціально-трудових відносин у суб’єктів господарювання області просимо звертатися:

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області:

14000 м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.

Начальник відділення НСПП в Чернігівській області

Дєдіков Олександр Георгійович

Заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області

Максименко Марина Віталіївна,  тел. 77-62-77.

 

***************************

 

Задля збереження соціальної стабільності на Чернігівщині

 

Відділення Національної служби посередництва і примирення відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», в процесі виконання визначених завдань, значну увагу приділяє моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області з метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), акцій протесту (в т.ч. страйків).

Враховуючи висновки прогнозних даних на перше півріччя поточного року викликає занепокоєння, на даний час, соціальне становище в трудових колективах закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства,

Домінуючим фактором дестабілізації стану соціально-трудових відносин, безпосередньою причиною можливого виникнення розбіжностей залишається заборгованість із виплати заробітної плати через порушення ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України «Про оплату праці» ст.10 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст.57 Закону України «Про освіту».

У зв’язку із зазначеним, відділення НСПП пропонує об’єднати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, профспілок та роботодавців з метою забезпечення виконання завдань Уряду України, спрямованих на реалізацію державної та регіональної політики по ліквідації боргів із заробітної плати та соціального захисту працюючих.

У разі виникнення проблемних питань в трудових колективах підприємств, установ, організацій області через порушення чинного законодавства про працю або колективних договорів (угод), відділення НСПП рекомендує завчасно звертатися за сприянням для оперативного здійснення заходів щодо локалізації конфліктних ситуацій та поліпшення стану соціально-трудових відносин.

 

Адреса відділення НСПП:

 

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімната 909,

 

телефон: (0462)77-62-77

 

Е-mail: [email protected]

 

тематична сторінка відділення НСПП на web-сайті Чернігівської облдержадміністрації – рубрика «Соціальна сфера» (www.cg.gov.ua).

 

----------------------------------------------------------

Стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях сфери житлово-комунального господарства Чернігівщини

 

На сучасному етапі розвитку підприємства житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) України функціонують у надзвичайно складних умовах. До сфери ЖКГ входять такі види діяльності: експлуатація житлового фонду, централізоване водопостачання і каналізація, міський електротранспорт, теплопостачання, газопостачання, дорожньо-мостове господарство і впорядкування, озеленення населених пунктів, освітлення вулиць тощо.

Сфера ЖКГ є найбільш технічно відсталою з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

Недосконалість системи управління призвела до того, що підприємства не спроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості.

У сфері ЖКГ спостерігається поєднання проблем економічного, організаційного та технологічного походження. Головними з них є:

- застарілість та суттєвий знос житлового фонду;

- майже повністю відпрацьований ресурс всіх інженерних мереж;

- повільний темп проведення реформ у секторі;

- досить суттєво відчувається висока необізнаність населення щодо правил експлуатації та сумісного проживання, прав та обов’язків, щодо ОСББ і т.д.;

- обмежена кількість ефективно  діючих суб’єктів господарювання через високі ставки їх оподаткування;

- недосконале житлово-комунальне законодавство.

Особливості фінансового забезпечення житлово-комунальних підприємств полягають у тому, що їх діяльність регулюється органами місцевого самоврядування.

Крім того, населення недостатньо обізнане в порядку сумісної експлуатації житла, розвитку обов’язків щодо його утримання між мешканцями та обслуговуючими організаціями. В області досить низький рівень платоспроможності громадян, що приводить до зростання заборгованості по послугах ЖКГ.

Слід зазначити, що основним конфліктогенним чинником, що впливає на погіршення соціального становища в трудових колективах підприємств, залишається заборгованість із виплати заробітної плати. Причинами її утворення були і залишаються: збитковість фінансово-господарської діяльності внаслідок невідповідності затверджених тарифів за надані послуги їх собівартості; несвоєчасні, неповні розрахунки споживачів житлово-комунальних послуг; міськими радами різниці в тарифах; несвоєчасне проведення відповідних розрахунків міськими радами за надані послуги по благоустрою територій; недофінансування підприємств ЖКГ з бюджетів усіх рівнів; високий рівень зношеності основних фондів, старіння житлового фонду, комунікацій тощо; не вирішення належним чином та продовження накопичення соціально-побутових проблем.

Сукупність цих факторів призводить до ускладнення СТВ. Стурбованість щодо нинішнього критичного фінансового стану житлово-комунальних підприємств області викликана в першу чергу заборгованістю державного бюджету з фінансування житлових субсидій і пільг.

У таких складних фінансових умовах суб’єкти господарювання ЖКГ втрачають можливість належним чином якісно та в повному обсязі надавати послуги, зростає кредиторська заборгованість за енергоносії, через фінансову скруту немає можливості придбати обладнання та матеріальні ресурси для проведення запланованих робіт в літній період з підготовки інженерних мереж та об’єктів життєзабезпечення до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

В колективах порушується чинне трудове законодавство, виникає загроза звільнення працівників або скорочення робочого часу. Накопичується заборгованість по заробітній платі, що підвищує імовірність ускладнення становища в трудових колективах.

Тому, з метою вивчення стану СТВ та основних соціально-економічних проблем в колективах підприємств ЖКГ області працівниками Відділення проведено робочі зустрічі з головою обласної профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення В.Сальніковим, головою ФПО І.Москаленком, керівником департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації В.Кривенком. За результатами проведеної роботи були намічені спільні шляхи врегулювання розбіжностей мій найманими працівниками та роботодавцем.

Слід зазначити, що у 2017 році через порушення роботодавцем вимог колективного договору в частині оплати праці, Відділення сприяло вирішенню КТС(к) між найманими працівниками структурного підрозділу – робітники КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради та адміністрацією КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради.

З метою його вирішення Відділенням здійснювалися заходи в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП, а саме: надавалися консультації і роз’яснення сторонам спорів щодо порядку законного їх врегулювання; надсилалися рекомендації щодо утворення примирних органів і проведення примирних процедур; здійснювалося сприяння узгодженню позицій сторін спорів на всіх стадіях вирішення для вироблення взаємоприйнятих рішень тощо.

За участю Відділення було проведено ряд узгоджувальних та робочих зустрічей. Відпрацьовувалась взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, з метою стабілізації стану СТВ. Здійснювалась робота по інформуванню громадськості стосовно діяльності НСПП й Відділення, формування громадської думки щодо необхідності правового вирішення КТС(к).

Залучивши конфліктуючі сторони до «круглого столу» з метою досягнення компромісних рішень, вдалося врегулювати існуючі розбіжності.

Наразі, на обліку Відділення продовжує перебувати стан СТВ у КП «Ріпкинське ЖЕД» і Ріпкинське КП «Водоканал», де причинами виникнення дестабілізаційного чинника – заборгованості із виплати заробітної плати є: невідшкодування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на надання пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг; прострочена дебіторська заборгованість населення.

Слід відмітити, що незначна кількість випадків дестабілізації стану СТВ не є показником стабільності трудових відносин, а зумовлена загальним фактором пасивності найманих працівників та їх лідерів у захисті своїх прав.

З точки зору Відділення, найбільш результативним шляхом поліпшення ситуації у колективах підприємств, установ, організацій ЖКГ є своєчасне реагування на ускладнення СТВ ще на доконфліктній стадії.

У зв’язку із зазначеним, в сфері ЖКГ необхідна спільна наполеглива робота по вдосконаленню всього комплексу правових, економічних та соціальних чинників на всіх рівнях.

 

 

Б.Піроцький, головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області

 

ШІСТЬ ПРОТИЗАСТУДНИХ ПРАВИЛ НА КОЖЕН ДЕНЬ

 

Вам подобається дивитися на людей з червоними сопливими носами, очима, що сльозяться, і кашлем? Ні? Тоді, щоб не уподібнюватися їм, постарайтеся дотримуватися простих правил протизастудної безпеки.

Правило перше: утепляйтеся!

На вулиці не травень місяць, а тому на голові повинна бути шапочка, на шиї - шарф, а на руках - рукавички. Під куртку або пальто одягайте светр, хоча б тон­кий. Короткі курточки і тонкі колготки залиште до весни в шафі. Особливо важ­ливо, щоб у теплі були ноги. У жодному разі не ходіть з мокрими ногами. На ро­боті тримайте змінне взуття, а також за­пасні шкарпетки про всяк випадок. Якщо ноги промокли і змерзли, то перед тим, як переодягнутися в сухе, промасажуйте ступні до відчуття тепла.

Правило друге: зігрівайтеся!

Ви приходите увечері додому змерзли­ми і голодними. Попросіть шлунок зачекати і займіться тілом. Негайно занурте його в гарячу ванну або поставте під душ. Потім розітріть жорстким махровим руш­ником, надіньте сухі вовняні шкарпетки. І тільки після цього можна обернути свій погляд до холодильника й плити. Для профілактики почніть вечерю зі склянки гарячого молока з медом і дрібкою соди. Можна випити келих теплого червоного вина.

Правило третє: вітамінізуйтеся!

Привчіть себе до регулярного вживан­ня вітаміну С, що сприяє виробленню в організмі інтерферону, який вбиває віру­си і мобілізує лімфоцити на боротьбу із застудою. Вітамін С ви знайдете у квашеній капусті, лимонах, апельсинах, шипшині і в пігулках. Останні не можна їсти натщесерце, аби не нашкодити шлун­ку. І обов'язково включіть до раціону кисломолочні продукти: кефір, ряжанку, йогурт.

Правило четверте: висипайтеся!

При нестачі сну наш імунітет слабшає, оскільки клітини не встигають відновлюватися, а значить, не можуть дати адек­ватної відповіді на атакуючу їх інфекцію. Висновок простий: спіть, поки не вис­питеся, і аж ніяк не менше 7 годин на добу. І постарайтеся не нервувати, особ­ливо через дрібниці: стрес відкриває до­рогу хворобам.

Правило п'яте: зволожуйтеся!

Зволожуйте повітря в квартирі та офісі. У холодну пору року в умовах працюю­чих обігрівальних систем повітря стає су­хим, тому висушується і слизиста оболон­ка носоглотки. У результаті мікроби й віруси, які потрапляють на неї, не осіда­ють на вологих «ворсинках», а безпереш­кодно подорожують углиб організму.

Для підтримки необхідного рівня во­логості поставте у кожній кімнаті відкриті ємності з водою, але міняйте воду щодня, щоб у ній не завелися грибки. Не забу­вайте провітрювати приміщення, відкри­ваючи кілька разів на день вікна на 10-15 хвилин.

Правило шосте: вмивайтеся!

Щоб не підхопити вірус у транспорті або на роботі, краще за все закрити ніс і рот марлевою пов'язкою, шарфом чи хусткою. Але якщо вам це не підходить, то якомо­га частіше мийте руки, адже за день ви неодноразово доторкуєтеся до предметів, на яких є віруси.

Відмовтеся від носових хусточок. Віру­си, що осіли на них, довго зберігають свою життєздатність, тому при повторному ви­користанні можуть знову перекочувати у ваш організм. Набагато безпечніше і гігієнічніше користуватися одноразови­ми паперовими серветками. З тієї ж причини підчас традиційних чаювань на ро­боті слід замість склянок або фарфорових чашок користуватися одноразовим посудом.

Ось такі нехитрі поради. Але під час сезону простуд вони діють як профілактичний засіб не гірше за патентовані антивірусні і антимікробні препарати.

 

 

Навчально-методичний центр

ЦЗ та БЖД Чернігівської області

 

 

 

__________________________________________________________________________________

Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин,

не вирішення яких має підстави для реєстрації

Національною службою посередництва і примирення

колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях:

 

Встановлення нових або зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, у т.ч.щодо:

- нормування і оплати праці;

- умов і охорони праці;

- регулювання режиму праці, тривалості робочого часу  і відпочинку;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- поділу і кооперації праці;

- організації та обслуговування робочих місць;

- організації підбору персоналу та його розвитку;

- соціальних гарантій, компенсацій, пільг;

- комунально-побутового обслуговування;

- санітарно-побутового обслуговування;

- медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- організації громадського харчування та питтєвого режиму на виробництві;

- участі трудового колективу в погодженні статуту (положення) підприємства (на державних підприємствах) або внесення змін до нього;

- участі трудового колективу в призначенні (обранні) керівника підприємства, установи, організації у випадках, передбачених чинним законодавством;

- в інших питаннях соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

Укладення або зміни колективного договору, угоди:

-укладення колективного договору, угоди;

- внесення змін до колективного договору, угоди

Виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень:

 • на виробничому рівні:

- виконання положень колективного договору про забезпечення продуктивної зайнятості;

- виконання положень колективного договору про нормування і оплату праці , встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.) з них:

- щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати

- виконання положень колективного договору про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

- виконання положень колективного договору про зміни в організації виробництва і праці;

- виконання положень колективного договору  про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

- виконання положень колективного договору про забезпечення соціального страхування;

- виконання положень колективного договору про режим роботи, тривалість робочого часу  і відпочинку;

- виконання положень колективного договору про умови та охорону праці;

- виконання положень колективного договору про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- виконання положень колективного договору  про участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

- виконання положень колективного договору про гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

- виконання положень колективного договору про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

- виконання положень колективного договору щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;

-з інших питань, передбачених колективним договором;

 • на територіальному рівні:

- виконання положень регіональної угоди про гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості населення;

- виконання положень регіональної угоди про мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;

- виконання положень регіональної угоди про трудові відносини, режим роботи і відпочинку;

- виконання положень регіональної угоди про умови охорони праці;

- виконання положень регіональної угоди про житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку;

- виконання положень регіональної угоди про передбачені нею вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;

-з інших питань регіональної угоди;

 

IV. Невиконання вимог законодавства про працю, в т.ч. з питань:

- гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників;

- забезпечення зайнятості звільнених працівників;

- регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

- нормування і оплати праці;

- гарантій і компенсацій (пільг);

- охорони праці, в т.ч. щодо:

- відшкодування в установленому  порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я;

- гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці жінок;

- гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці молоді;

- надання пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням;

- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

- забезпечення державного соціального страхування;

-з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю

 

З метою уникнення загострення конфліктних ситуацій, відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на підприємствах, установах та організаціях районів і міст області відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

У разі виникнення передумов соціальної напруги та розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області (незалежно від форм власності і організаційно - правових форм господарювання) з питань порушення вимог законодавства про працю, колективних договорів, угод, тощо до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації у відповідності до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою:         м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909; тел.: 77-62-77.

************************************

31.08.2017

ПРОСТО збираємось до школи!

 

Шість років пролетіли як одна мить, і завтра Ваше маля стане щасливим першокласником. Завдання батьків допомогти майбутньому школяреві увійти в нове життя легко і безболісно. Нові клопоти, нові турботи – адже стільки всього потрібно зібрати до школи.  Як же зробити так, щоб школа стала новою сходинкою розвитку дитини, і залишила по собі тільки гарні спогади, а не купу нових захворювань?

Ранець – це символ початку нового життя. Тому до його вибору  потрібно поставитись дуже відповідально, адже саме від його ваги і форми залежить здоров’я Вашої дитини.

По ширині ранець не має бути ширшим за плечі дитини. Верхній край – не вищим за рівень плечей, а нижній не нижчим за стегна. Деякі діти, прагнучи виглядати доросліше, вмовляють своїх батьків не на ранці, а на портфелі. В портфеля немає лямок і його носять в одній руці – зовсім як дорослі. Не піддавайтесь ні в якому разі на ці вмовляння адже носіння важкого портфеля може викликати порушення постави, спровокувати викривлення хребта. А от ранець може допомогти в підтримці постави – у нього жорстка спинка, яка буває і спеціальною ортопедичною. Краще, щоб шкільний ранець був виготовлений з гігієнічного водовідштовхувального легкого матеріалу, забезпечений світловідбивачами, які розташовуються з боків і в центрі, бо це запорука безпеки дитини у темний час. Рюкзак повинен мати достатню кількість симетричних відділень, що допоможе розподілити рівномірно навантаження і дозволить тримати кожну річ на своєму місці. Крім того, на кожному виробі обов’язково має бути проставлене маркування, для якого віку призначений ранець.

Вага порожнього ранця не повинна перевищувати 500-700 г, а повного, разом з усім вмістом не більше трьох кілограмів. Він повинен мати еластичні лямки шириною не менше 35 мм, які забезпечені ремінцями для регулювання довжини. Тоді дитина зможе надіти його і в холодну і в теплу пору року. Дитина не повинна відчувати біль та дискомфорт при носінні ранця.

Спинка ранця обов’язково має бути жорсткою і бажано анатомічною. Вона має щільно прилягати до хребта дитини і мати сіточку, яка не допустить попрілостей. Також правильний ранець має жорстке днище, що забезпечує форму рюкзака.

Недорогі ранці можуть бути забарвлені нестійкою фарбою, тому якщо Ви не хочете, щоб одразу ж в перший день шкільна форма була безповоротно зіпсована, проведіть невеличкий дослід: намочіть кінчик носової хустинки та потріть рюкзак. Якщо хустинка змінила колір, значить від такої покупки слід утриматися.

Обов’язково привчайте дитину носити ранець на спині на обох плечах,а не на одному. Носіння ранця на одному плечі може завдати серйозної шкоди хребту дитини.

Також в ранці мають бути лише необхідні в даний день підручники і приладдя, щоб школяр не перевантажувався. Залишіть частину речей у шкільних шафах, якщо такі передбачено у вашій школі. Домовтеся з педагогом, щоб частина навчальних посібників, якими не користуються щодня, зберігалися в класі (альбом, пластилін, фарби та ін.).

Вдома для учня бажано виділити окрему кімнату. Найважливішим елементом меблів у кімнаті звичайно є письмовий стіл. Він повинен бути зручним і комфортним, підходити дитині по висоті і по розмірах. Стіл, який не відповідає зросту дитини, може стати причиною порушення постави дитини. При правильній висоті, лікті опущених рук сидячої дитини повинні знаходитися нижче стільниці стола на 6 см. Найкращий варіант - це придбати стіл, висоту якого можна регулювати. При виборі столу зверніть увагу на матеріал, з якого він зроблений. Краще, якщо це буде дерево. Краї столу повинні бути покриті ПВХ кромкою, лінії столу - плавними, щоб не було гострих кутів.

Стіл ставлять так, щоб світло падало зліва. Праворуч від стола розміщують етажерку або полиці для книжок. Висота стільця має бути такою, щоб нога всією ступнею торкалася підлоги. Раціонально обладнаний куточок сприяє зосередженості, а звичка підтримувати в ньому порядок виховує почуття відповідальності.

Якщо у вашій сім’ї двоє школярів, то робоче місце слід обладнати для кожного окремо. Ідеальним варіантом для занять першокласника є ортопедична парта. Таку парту можна складати, щоб вона не займала багато місця в кімнаті. Через пару років замість першої дитини за партою готувати уроки може друга дитина.

Одне з найважливіших питань в обладнанні робочого місця школяра - забезпечення правильної пози під час сидіння. Відстань від очей до предметів, які він розглядає, має становити 30-35см. Книги піднімають за допомогою підставки. Важливо привчати дитину підтримувати порядок на робочому місці. Кожна річ повинна мати своє місце.

Вибираючи дитині стілець, багато батьків віддають перевагу регульованому дитячому кріслу на коліщатках. Але краще зупинитися на звичайному твердому стільцеві зі спинкою, який не хитається. З звичайним стільцем дитина не буде мати бажання розгойдуватися під час занять, а, отже, і збереже правильну позу при сидінні.

Дуже важливо забезпечити правильне освітлення під час занять вдома. Не у всіх батьків є можливість забезпечити вдома природне освітлення або поставити стіл дитини поруч з вікном, щоб світло падало з лівої сторони.

Тому, щоб забезпечити максимальне і комфортне освітлення школяру треба купити настільну лампу. Краще вибрати для школяра лампу з гнучким штативом, який дозволяє регулювати площу освітленості столу. Лампа не повинна виглядати з плафона і світити в очі дитини.

Слід надати перевагу плафону зеленого кольору, так як він вважається сприятливим для зняття напруги очей. А ось червоні, жовті та оранжеві кольори навпаки відволікають увагу і не дають можливість зосередитися. Не бажано купувати лампи з плафонами цих кольорів, від такого освітлення очі дитини втомляться швидше.

Не шкодуючи часу, привчайте малюка виконувати те, що ви вимагаєте. Важливо похвалити дитину за кожен навіть незначний успіх: "Ти сьогодні значно краще виконав це завдання. Молодець!" . Бо для маленької дитини перші відвідування школи є неабияким стресом. Слідкуйте за психічним станом Вашої дитини. Виховну роботу слід будувати на перспективі радісного очікування дня, коли малюк стане школярем; переконувати, що навчання в школі – це серйозна праця, в результаті якої дитина пізнає багато нового.

Зробіть навчання своїх дітей радісним і успішним процесом та не забувайте подбати про здоров’я свого малюка!

*************************************

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН по Африканській чумі свиней . Рішення ДНПК 6  від 26 липня 2017.doc


                               ПРОБАЦІЯ в УКРАЇНІ – МЕТА та ЗАВДАННЯ

        Пробація — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

       Основними завданнями пробації є:

 • підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених;
 • здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років;
 • виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
 • направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів;
 • реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • проведення соціально-виховної роботи із засудженими;
 • здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення;
 • реалізація інших заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. Ще одним шляхом забезпечення мети пробації закон визначає забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.

Національна система пробації складається з трьох видів пробації, які визначаються особливостями правового статусу осіб в системі правосуддя: досудова пробація, наглядова пробація, пенітенціарна пробація.

 • Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою рахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді)
 • Наглядова пробація – здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація
 • Пенітенциарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві

Пробація щодо неповнолітніх. Законом визначаються особливості пробації щодо неповнолітніх:

У спрямуванні заходів пробації щодо неповнолітніх робиться акцент на: забезпечення їх нормального фізичного і психічного розвитку; профілактику агресивної поведінки; мотивацію позитивних змін особистості; поліпшення соціальних стосунків.
        Досудова доповідь про обвинуваченого неповнолітнього додатково повинна містити: інформацію про вплив криміногенних факторів на поведінку; рекомендації щодо заходів, спрямованих на мінімізацію ризику вчинення повторних кримінальних правопорушень.
        Соціально-виховна робота з засудженими неповнолітніми може проводитися із залученням батьків або їх законних представників.
Заходи пробації реалізуються у взаємодії з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень.
        Пробаційні програми щодо засуджених неповнолітніх реалізуються разом із центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері соціальної політики.

        Переваги пробації для суспільства (громади):

1)       убезпечення громади від вчинення повторних злочинів

2)       справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересам членів суспільства

        Переваги пробації для держави:

1)       зниження злочинності

2)       зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб

3)       позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись  у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у бюджет

4)       дотримання міжнародних стандартів.

 

 Вандоляк С.В.,
в.о. начальника Коропського районного сектору
з питань пробації
капітан внутрішньої служби 

 


Як уберегтися від сонячного удару

 

Починається літня спека. Тому для багатьох відпочинок на морі, на річці чи ставку стає панацеєю у вирішенні проблеми «боротьби» з нею. Але тут нас чекає нова небезпека – це тепловий або сонячний удар.

Тепловий удар — виникає в результаті сильного перегріву організму, коли прискорюються процеси теплоутворення з одночасним зниженням або уповільненням тепловіддачі в організмі.

Різновид теплового удару - сонячний удар, виникає, коли людина тривалий час перебуває під впливом прямих сонячних променів. Голова перегрівається під прямими променями сонця, в результаті кровоносні судини розширюються, відбувається сильна притока крові до голови. При сонячному ударі, насамперед, страждає нервова система.

Часто лікарі прирівнюють сонячний удар до теплового, тому що у них схожі симптоми і прояв, тільки при сонячному ударі наслідки значно гірші і необхідно більше часу для відновлення організму.

Тепловий і сонячний удари супроводжуються сильним головним болем, головокружінням, загальною слабкістю, зблідненням, сповільненням рухів. В такому стані можлива нудота, блювання, короткочасна втрата свідомості, підвищення температури тіла до +40-+41°С. При подальшому впливі високої температури шкіра обличчя й губ синіє, посилюється задишка.

Пульс стає слабким і може зовсім зникнути. З'являється занепокоєння, марення, галюцинації та судороги. Якщо у людини з'явились ознаки перегрівання, необхідно одразу ж викликати лікаря. Людину, що отримала тепловий чи сонячний удар, потрібно покласти у прохолодне місце, підійняти її голову, розстебнути одяг. Для збільшення тепловіддачі на лоб покласти холодний компрес і змочити одяг водою. Якщо людина не знепритомніла, корисно дати їй міцний холодний чай, холодну воду. Якщо почнеться блювота — переверніть постраждалу людину на бік, щоб вона не захлинулася блювотними масами.

У випадку зупинки дихання і серцевої діяльності необхідно до прибуття лікаря почати зовнішній масаж серця і штучну вентиляцію легенів.

Людям, що перенесли сонячний удар, лікарі рекомендують постільний режим. Нехтувати їм не варто, тому що на відновлення біохімічних реакцій і нормальної діяльності нервової і серцево-судинної систем потрібен час.

            Перегрів гірше переноситься літніми людьми та дітьми, бо у перших  природна терморегуляція організму вже слабка, а у дітей ще недосконала. У групі ризику також перебувають люди, які страждають хронічними захворюваннями — гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, люди з надмірною вагою та ті, що вживають алкоголь.

Щоб уберегтися від сонячного удару потрібно:

уникати фізичної активності в занадто спекотні дні і в години активного сонця з 11.00 до 16.00;

слід захищатися від сонця, надівши головний убір, або скористатися парасолькою;

носити одяг світлих тонів з добре провітрюваних, натуральних тканин (бавовна, льон, вовна);

не перебувати на сонці в період його підвищеної активності;

пити велику кількість рідини (1,5-2 л на день), добре втамовують спрагу морс, квас і особливо гарячий чай;

відкривати вікна, використовувати вентилятори та кондиціонери для підтримки постійної циркуляції повітря в закритих приміщеннях;

слід уникати переїдання;

не рекомендується вживати алкоголь.

Гарного Вам відпочинку.

 

Михайленко С.В.,

методист НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області

 

***************************

 

16/11/2016

 

 

Всесвітній День пам`яті жертв ДТП

 

Щорічно в Україні, як і в усьому світі, відповідно до Резолюції ООН, в третю неділю листопада проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню пам`яті жертв ДТП. Цього року ця дата припадає на 20 листопада.

Таке рішення було зумовлене занепокоєнням урядів і міжнародних співтовариств щорічним зростанням у світі кількості дорожньо-транспортних пригод. Адже за даними ООН дорожні аварії є у всьому світі другою причиною смерті серед молодих людей у віці 5-29 років і третьою причиною смерті людей у віці 30-44 років. В автопригодах щорічно гине більш ніж 1,3 мільйони осіб, ще 50 мільйонів людей одержують травми або стають інвалідами. І, як наголошено у резолюції ООН, якщо не вживати невідкладних заходів щодо поліпшення безпеки дорожнього руху, то до 2020 року в країнах з низьким і середнім рівнем доходу кількість людей, які гинуть внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зросте на 80 %.

За 10 місяців 2016 року на території Чернігівської області скоєно 616 дорожньо-транспортних пригод, в яких 109 осіб загинуло та 727 осіб отримали тілесні ушкодження. Найбільша кількість автоаварій сталася через перевищення водіями безпечної швидкості руху - 224 ДТП, в яких 68 осіб загинуло та 282 особи травмовані. Через керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння сталося 104 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 17 осіб загинуло та 139 травмовані. За видами дорожньо-транспортних пригод найбільше аварій сталося через зіткнення транспортних засобів - 207 пригод та наїзд на пішохода 150 пригод. Дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів мають найтяжчі наслідки. Найпоширеніші порушення правил - це перехід дороги у невстановленому місці, раптовий вихід на дорогу перед автомобілем, що близько рухається, перехід дороги на заборонений сигнал світлофора.

Значна кількість ДТП, в яких загинули пішоходи, були здійснені через те, що пішоходи раптово вибігали на дорогу перед транспортом, що близько рухається, знаходилися на проїжджій частині в темний час доби, рухалися по неосвітленій дорозі в попутному напрямку (це в основному заміські дороги).

Як свідчить аналіз дорожньо-транспортних пригод, однією з причин дорожньо-транспортного травматизму на території області є низька дисципліна учасників дорожнього руху, насамперед водіїв та пішоходів, відсутність елементарного взаєморозуміння між ними. Якби кожна людина замислилась над цінністю свого життя, життя своїх близьких, змінила своє ставлення до правил поведінки на дорозі та неухильно їх дотримувалась, тоді можна було б розраховувати на позитивний результат.

Хай Всесвітній день пам`яті жертв ДТП стане ще одним попередженням в справі безпеці дорожнього руху і в великих містах, і в маленьких селах.

Поліція звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху. Пам'ятайте, що безпека на дорозі залежить від неухильного дотримання правил та відповідальності всіх учасників дорожнього руху.

 

Павлова Наталія, старший інспектор з о/д управління
превентивної діяльності ГУНП в Чернігівській області

 

 

Прибитько Валентина, методист навчально-методичного
центу цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Чернігівської області

 

************************************************

 

14.11.2016

 

ОБЕРЕЖНО – ОЖЕЛЕДИЦЯ!

Аналіз виробничого травматизму показує, що абсолютна більшість випадків виробничого травматизму трапляється в результаті падінь під час пересування працівників .Наслідком такого травмування є тривала втрата працездатності та інвалідність. В осінньо-зимовий період вірогідність падінь значно зростає.

Щоб уберегтися від травм під час ожеледиці, фахівці закликають дотримуватись певних рекомендацій:

• обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;

• не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість падіння, а також важких травм, особливо переломів та струсів мозку;

• не поспішайте під час ходіння, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, коли робите крок, не піднімайте високо ноги (так краще відчувається рельєф покриття);

• при порушенні рівноваги відразу зігніть ноги в колінах, це також допоможе вам знизити висоту, якщо відчуваєте, що падіння не можна уникнути;

• при ходьбі під час ожеледиці центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;

• спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;

• будьте морально готові до падіння;

• обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом;

• очікуючи на громадський транспорт, тримайтеся подалі від краю зупинки, адже ви, або хтось поруч, можете ненароком послизнутися та потрапити під колеса;

• будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водієві не вдасться вчасно загальмувати;

• враховуйте, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів, тому варто переходити вулицю лише на зелене світло або через підземні переходи;

• небезпечними є прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані, адже сповільнюється реакція та чутливість до болю, а при наявності травми постраждалі своєчасно не звертаються до лікаря;

• людям похилого віку краще у "слизькі дні" не виходити на вулицю, проте за потреби вийти візьміть із собою палицю з гумовим наконечником або з шипом;

• якщо через деякий час після падіння ви відчули головний біль, нудоту, біль у суглобах, з’явилися набряки або різкий сильний біль у місці забиття, терміново зверніться до лікаря у травмпункт, щоб уникнути ускладнень.

М.Литвин, начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Бахмацькому районі

 

---------------------------------------------------

 

Співпраця відділення НСПП з членськими організаціями Федерації профспілок області упродовж поточного року в рамках сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

Здійснюючи свої основні завдання, Відділення значну увагу приділяє питанню вдосконалення взаємодії з сторонами соціально-трудових відносин, особливе місце серед яких належить професійним спілкам. Адже профспілки – це добре структурована, законодавчо оформлена та цілком підготовлена організація для ведення переговорних процесів. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» дає можливість профспілкам брати активну участь у захисті соціально-економічних прав та інтересів найманих людей праці. Тому, з огляду на тенденції підвищення ролі профспілок у соціальному партнерстві, збільшення довіри до них з боку найманих працівників в умовах світової фінансової кризи, питання співпраці трудових колективів саме з профспілками набуває особливого значення. Керуючись Методичними рекомендаціями щодо здійснення взаємодії Національної служби посередництва і примирення з професійними спілками, їх об'єднаннями у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), прагнучи об’єднати спільні зусилля для збереження соціальної стабільності в регіоні, забезпеченні конституційних прав і гарантій працюючих, створенні можливості для цивілізованого, правового вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, здійсненні взаємного обміну інформацією з метою своєчасного їх вирішення, з ініціативи Відділення укладені 10 Угод про співпрацю і взаємодію в роботі з Радою Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, галузевими обкомами профспілок працівників: соціальної сфери; держустанов; освіти і науки; культури; агропромислового комплексу; житлово-комунального господарства; будівництва і промбудматеріалів; зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта»; автотранспорту і шляхового господарства; Територіального форуму профспілок області.

Практика взаємодії Відділення із сторонами соціального партнерства реалізується у:

• Проведенні системного аналізу стану соціально-трудових відносин, взаємообміну інформацією про ймовірність, причини виникнення конфліктних ситуацій та можливі шляхи їх вирішення в трудових колективах підприємств, установ, організацій, галузей.

• Здійсненні прогнозування виникнення КТС (к).

• Використанні всіх наявних важелів впливу на учасників КТС (к) у їх розв’язанні відповідно до вимог чинного законодавства.

• Підвищенні рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин, наданні їм консультативної і методичної допомоги про порядок вирішення КТС та інформаційного забезпечення з питань результатів основної діяльності.

• Участі в роботі президій, пленумів, конференцій, семінарів, «круглих столів», нарад тощо.

Особливу увагу Відділення приділяє налагодженню дієвих зв’язків з головами обласних профспілкових комітетів.

Зокрема, з метою отримання необхідної інформації під час вивчення, аналізу, прогнозування стану соціально-трудових відносин в окремих підприємствах, установах, організаціях та галузях економіки до профспілкових лідерів направляються відповідні запити. Отримані матеріали та пропозиції профспілок щодо покращення ситуації в трудових колективах обов’язково використовуються фахівцями відділення НСПП в роботі. Прогнози можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) направляються як Федерації профспілкових організацій області, так і галузевим обкомам профспілок для використання в роботі із роботодавцями, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування для пошуку шляхів поліпшення стану соціально-трудових відносин в трудових колективах.

Позитивним кроком конструктивного співробітництва є оперативне реагування у випадках загострення соціально-трудових відносин, виникнення конфліктних ситуацій. Своєчасний обмін інформацією про стан справ в окремих організаціях дає можливість приймати взаємоузгоджені рішення та здійснювати заходи, спрямовані на локалізацію соціальної напруги.

Федерація профспілок області та її членські організації приймають активну участь у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок шляхом застосування процедур вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Зокрема, упродовж січня – вересня поточного року здійснювались спільні із Відділенням заходи щодо сприяння вирішенню 6-ти вимог, висунутих 528-ма працюючими у 4-х колективних трудових спорах (конфліктах) (в т.ч. 1 на територіальному рівні), зареєстрованих на 22-ох підприємствах (установах, організаціях) області:

- між найманими працівниками дільниці по видобутку та переробці торфу державного підприємства «Чернігівторф» села Смолин Чернігівського району Чернігівської області та державним підприємством «Чернігівторф» міста Чернігова;

- між найманими працівниками державного підприємства «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» міста Чернігова та державним підприємством «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» міста Чернігова;

- між найманими працівниками цеху геометричного паркету Чернігівської філії приватного підприємства «Компанія «ІнексУкрПаркет» міста Києва та приватним підприємством «Компанія «ІнексУкрПаркет» міста Києва;

- між Коропською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України та відділом освіти Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.

У зазначених спорах 2 вимоги найманих працівників (або 33,3% від загальної кількості висунутих вимог) стосувалась виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 4 (або 66,7%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю.

В процесі роботи було проведено 10 узгоджувальних зустрічей із зацікавленими сторонами соціально-трудових відносин, 2 засідання примирних комісій і 4 засідання трудового арбітражу За результатами співпраці в цьому році вирішено 2 колективних трудових спори та погашено заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 1777,6 тис.грн. (92,2% від загальної суми, що стала основною причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)).

Найбільш активно використовують колективні трудові спори при відстоюванні прав та інтересів працюючих профспілкові організації працівників освіти і науки України.

До вагомих результатів спільних дій слід віднести приклад вирішення розбіжностей на територіальному рівні:

За результатами аналізу інформації, отриманої від обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України, через порушення в закладах освіти вимог ст. 115 КЗпП України, ст. 24 Закону України „Про оплату праці” та ст. 57 Закону України „Про освіту”, Відділенням були підготовлені та направлені до районних, міських профспілкових організацій рекомендації і методичні матеріали щодо вирішення розбіжностей у відповідності до норм законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

Скориставшись своїм правом на соціальний захист працюючих, Коропська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України ініціювала вступ в колективний трудовий спір на територіальному рівні з Коропською районною державною адміністрацією, який був зареєстрований Розпорядженням НСПП від 01 липня 2015 року №155-р. Вимоги, що стосувалися оплати праці були висунуті в 19 трудових колективах освітян 439 особами (68,3% від загальної чисельності працюючих).

Після реєстрації Національною службою посередництва і примирення колективного трудового спору (конфлікту), Відділенням, в межах визначених повноважень, здійснювалися заходи щодо сприяння його вирішенню, у т.ч.: надавалися необхідні консультації, роз’яснення, надсилалися методичні матеріали та рекомендації як представницькому органу, так і роботодавцю; здійснювалося спілкування, проводились узгоджувальні та робочі зустрічі з керівником відділу освіти Коропської райдержадміністрації, головою Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України; про перебіг подій інформувалися Чернігівська облдержадміністрація та її Департаменти (економічного розвитку; соціального захисту населення), Федерація профспілкових організацій області тощо.

З метою врегулювання розбіжностей було проведено 2 виїзні засідання примирної комісії та 4 засідання трудового арбітражу, 11 узгоджувальних та робочих зустрічей. До розгляду колективного трудового спору (конфлікту) було залучено: в.о.голови та заступника голови районної державної адміністрації, начальника фінансового управління районної державної адміністрації, голову та заступника голови районної ради, голову і юристконсульта Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Завдяки конструктивній роботі примирних органів за координації Відділення упродовж 10 місяців вимоги найманих працівників були вирішені. Погашено заборгованість із виплати заробітної плати 1,2 млн.грн. У зв’язку із зазначеним колективний трудовий спір (конфлікт) Розпорядженням НСПП від 27 квітня 2016 року №131-р знято з реєстрації.

Незважаючи на виробничий рівень, значний суспільний резонанс отримав зареєстрований НСПП колективний трудовий спір між найманими працівниками дільниці по видобутку та переробці торфу державного підприємства «Чернігівторф» села Смолин Чернігівського району Чернігівської області та державним підприємством «Чернігівторф» міста Чернігова. Він є знаковим для торфодобувної та переробної галузі України.

Вимоги найманих працівників стосуються погашення заборгованості із заробітної плати і виплати компенсації втрати частини заробітної плати, що можливе лише у випадку стабілізації керівництва підприємств, врахування позицій найманих працівників в ДК «Укрторф» та Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. На даний час за координації Відділення по даній справі було проведено 6 узгоджувальних зустрічей, 2 засідання примирної комісії та 3 засідання трудового арбітражу.

До участі в примирних процедурах залучені представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, обласної і районної державних адміністрацій, обласної та районної рад, обласного об’єднання Конфедерації Вільних профспілок України, Територіального форуму профспілкових організацій області, Федерації профспілкових організацій області.

Робота триває в тісній співпраці із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями профспілок.

Слід зазначити, що ініціаторами переважної більшості колективних трудових спорів (конфліктів) є профспілкові організації. Тому, на сьогодні постає необхідність розширення напрямків співробітництва Федерації профспілок області з відділенням Національної служби посередництва і примирення.

 

відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області.

 

*************************************************

 

Правові форми взаємодії органів державної влади й місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Ефективність і своєчасність врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) на відповідній території залежить, зокрема, від плідної співпраці та взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин.

Практичний досвід свідчить, що без сприяння держави, в особі її органів, а також органів місцевого самоврядування вирішити колективний трудовий спір сторонам соціально-трудових відносин дуже важко, а іноді взагалі неможливо.

Тому в ході вирішення розбіжностей досить важливо визначити коло зацікавлених у їх врегулюванні суб'єктів влади та встановити взаємовідносини цих суб'єктів із конфліктуючими сторонами.

Правові форми взаємодії органів державної влади й місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

— це визначені нормативно-правовими актами способи організації та здійснення узгоджених дій між органами державної влади й місцевого самоврядування та сторонами соціально-трудових відносин під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

До складу суб'єктів, які тією чи іншою мірою співпрацюють зі сторонами соціально-трудових відносин, входять:

- Національна служба посередництва і примирення;

- центральні органи виконавчої влади;

- місцеві органи виконавчої влади;

- органи місцевого самоврядування.

Залежно від складу суб'єктів взаємодії можна виділити:

а) правові форми взаємодії Національної служби посередництва і примирення зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

б) правові форми взаємодії центральних органів виконавчої влади зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

в) правові форми взаємодії місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Щодо правових форм взаємодії Національної служби посередництва і примирення зі сторонами соціально-трудових відносин, то вони закріплюються, насамперед, у статті 16 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенні про Національну службу посередництва і примирення та в нормативно-правових актах, що затверджуються НСПП.

Так, Національна служба посередництва і примирення взаємодіє зі сторонами соціально-трудових відносин у правових формах, які можна умовно поділити на дві групи. Перша група правових форм взаємодії пов'язана з ініціативою (у вигляді прохання або звернення) сторін конфлікту щодо вчинення Національною службою посередництва і примирення певних дій.

Друга група правових форм взаємодії передбачає вчинення Національною службою посередництва і примирення певних дій, що впливають на подальшу поведінку сторін соціально-трудових відносин та відбуваються як на прохання сторін соціально-трудових відносин, так і за власною ініціативою.

З огляду на це, до першої групи правових форм взаємодії НСПП зі сторонами соціально-трудових відносин слід віднести:

- сприяння утворенню примирних органів; пропонування кандидатур незалежних посередників, членів трудового арбітражу;

- координування роботи трудового арбітражу;

- направлення своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів; залучення народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування до участі в примирних процедурах із вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

- здійснення моніторингу стану виконання рішень примирних органів;

- розгляд матеріалів колективного трудового спору (конфлікту), після додержання передбаченої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» примирної процедури.

До другої групи правових форм взаємодії Національної служби посередництва і примирення зі сторонами соціально-трудових відносин слід віднести:

1) консультування сторін соціально-трудових відносин. Консультації, які надаються НСПП сторонам соціально-трудових, поділяються:

- залежно від їх форми: на усні та письмові;

- в залежності від їх змісту:

- на консультації з питань компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;

- на консультації з питань застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору;

2) координування вирішення сторонами соціально-трудових відносин питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу. Як засвідчує досвід, відділення НСПП завжди координують дії сторін соціально-трудових відносин у вирішенні питань щодо:

- організації роботи примирних органів;

- оплати праці незалежному посереднику, членам примирних органів; відшкодування і пов'язаних з їх участю у примирних процедурах;

забезпечення примирних органів, незалежного посередника обладнаними приміщеннями, оргтехнікою, засобами зв'язку тощо;

3) перевірка в разі необхідності повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

4) вивчення стану додержання законодавства про колективні трудові спори (конфлікти). До правових форм взаємодії центральних органів виконавчої влади зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) належать:

- участь представників центральних органів виконавчої влади у разі потреби в роботі примирної комісії;

- участь представників центральних органів виконавчої влади за вибором сторін соціально-трудових відносин у складі трудового арбітражу; інформування сторін соціально-трудових відносин про прийняте рішення за результатами розгляду рекомендацій НСПП, якщо у вимогах найманих працівників, профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті). містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних органів виконавчої влади.

Взаємодія місцевих органів виконавчої та органів місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) носить правовий характер і ґрунтується на положеннях законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормативно-правових актах, що затверджуються НСПП.

Статтею 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що місцеві державні адміністрації беруть участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Згідно зі статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить (делеговані повноваження) участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах та організаціях, розташованих на відповідній території.

Проаналізувавши діюче законодавство, можна зробити висновок, що взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі сторонами соціально-трудових відносин проявляється у таких правових формах, як:

- отримання письмової інформації від органу, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на підприємстві, в установі і організації, що знаходяться на відповідній території;

- участь представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в разі потреби в роботі примирної комісії;

- участь представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за вибором сторін соціально-трудових відносин у складі трудового арбітражу;

- сприяння виконанню власником або уповноваженим ним органом (представником) рішень примирних органів;

- інформування сторін соціально-трудових відносин про прийняте рішення за результатами розгляду рекомендацій НСПП, якщо у вимогах найманих працівників, профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті) містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

- одержання від органу (особи), який очолює страйк, повідомлення про запланований масовий захід (збори, мітинги, пікети) у разі проведення їх за межами підприємства;

- вжиття необхідних заходів щодо забезпечення під час страйку життєздатності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу.

Становлення налагоджених взаємовідносин між органами державної влади і місцевого самоврядування, з одного боку, та роботодавцями і найманими працівниками, з іншого, — є успішним кроком у сприянні розв'язанню розбіжностей та розвитку соціального діалогу. Із року в рік взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування із сторонами соціально-трудових відносин набуває все більшого значення, адже в результаті конструктивної співпраці стає можливим своєчасне врегулювання колективних трудових спорів.

********************************************

 

Завчасне звернення – запорука стабільності стану соціально-трудових відносин

Виконуючи свої повноваження, відділення НСПП в Чернігівській області приділяє особливу увагу в роботі налагодженню ефективної взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців в частині організації та вжиття спільних дій по сприянню врегулювання конфліктних ситуацій у відповідності до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії», Закону України «Про організації роботодавців».

На звернення багатьох зацікавлених сторін соціального діалогу надаємо роз’яснення про те, що однією із форм акцій соціального протесту є Страйк, який застосовується найманими працівниками як крайній засіб, лише в разі не вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) згідно ст. 17 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

В подальшому, при виникненні передумов дестабілізації стану трудових відносин через порушення вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів (угод), тощо, які можуть призвести до загострення суперечностей між працівниками і роботодавцями та акцій протесту, пропонуємо завчасно звертатись за сприянням до відділення НСПП в Чернігівській області для оперативного вжиття спільних заходів по їх локалізації.

Відділення НСПП в Чернігівській області:

т.77-62-77, e-mail: [email protected]

****************************************

Волинь - 43 — спільна трагедія

 

****************************************

 

Здійснюється оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні

Прийнятий в грудні 2010 року Закон України “Про соціальний діалог в Україні” визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціально-економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. Цей Закон регулює не тільки питання соціального діалогу, але й встановлює рамки та процедуру колективних переговорів і регламентує порядок створення та діяльності Національної тристоронньої, галузевої (міжгалузевої) тристоронньої або двосторонньої соціально-економічних рад. Необхідно підкреслити, що прийняття цього Закону свідчить про зацікавленість керівництва країни в багаточисельних, сильних та відповідальних партнерах соціального діалогу, що можуть активно сприяти захисту соціально-трудових прав та інтересів громадян.

На виконання Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) здійснюється оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців затверджений наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73.

Здійснення заходів щодо виконання зазначеного Порядку на територіальному рівні забезпечує створена Комісія Відділення, до складу якої входять представники Головного управління юстиції та Головного управління статистики в області.

Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років. Станом на 01.07.2016 року репрезентативними в області визнані 39 суб’єктів.

Слід зазначити, що відповідно пункту 3 статті 4 Закону України «Про соціальний діалог» для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод в тристоронніх або двосторонніх органах, склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу. Тому, у зв’язку із закінченням дії термінів підтвердження репрезентативності деяких суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців пропонуємо звертатися до Відділення.

Консультації та роз'яснення можна отримати за телефоном: 77-62-77 або безпосередньо у відділенні НСПП в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька 39, 1, к. 909.

 

******************************************************

Червоно-чорний мак став символом пам'яті загиблих у Другій світовій

"В полях фламандських квітне мак Поміж хрестів - скорботний знак

По нас; а жайвір серед хмар

Нам шле свій спів - останній дар,

Ледь чутний тут крізь грім атак.

Бо ми, полеглі в цих полях,

Ми, що кохали, нині - прах,

Жили - і прийняли удар

В полях фламандських.

Ідіть у бій, забувши страх,

Нам світоч випав з рук, відтак -

Вам підіймати цей тягар!

Якщо загасне віри жар -

Наш сон розвіється, як мак,

В полях фламандських..."

(переклад Оксани Самари)

Цей вірш канадського військового лікаря Джона Мак-Крея, написаний далекого 1915 року, у розпал Першої світової війни, знають ледве не в усьому світі. Саме цей вірш породив один із найважливіших символів у сучасній західній цивілізації - образ маку, в якому сконцентрована пам'ять за жертвами усіх збройних конфліктів ХХ століття.

Хрести із червоними маками, встановлені на паркані неподалік лондонського Тауера в рамках акції пам'яті про загиблих у Першій світовій війні

У вересні 2014 року в рамках заходів, приурочених до річниці завершення Другої світової війни, з'явився абсолютно новий, до того часу практично невідомий українцям образ червоного маку. Натомість в Європі та США цей символ використовують уже дуже давно. Український варіант не є простим копіюванням західного символу. Харківський дизайнер Сергій Мішакін стилізував його так, що графічне зображення стало своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого - кривавий слід від кулі.

Український символ маку і медалі на лацкані ветерана під час заходів із відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни (фото - УНІАН)

Символ - це більше, ніж просто знак, який позначає певне поняття. Це передусім прив'язка до системи координат, до спадкоємності. Якщо червоний мак зрозуміють і визнають українці, ми матимемо добру нагоду переосмислити місце України у війнах ХХ століття, передусім у Другій світовій війні.

А ще ми нарешті відійдемо від терміну "Велика вітчизняна війна", який прив'язує нас до радянської імперії, якої давно не існує, хоч як би декому із сильних світу цього не хотілося визнавати цей доконаний факт.

В українській міфології мак має дуже багато значень. Це символ сонця, безкінечності буття й життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, сну, отрути, оберегу від нечистої сили, а також хлопця-козака, крові, смерті. Ця квітка часто згадується в українських народних піснях та думах, особливо козацької доби. У відомій пісні “Ой, ти, Морозенку, славний козаче”, мак згадується поруч зі смертю козака: “…Обступили Морозенка турецькії війська. По тім боці запорожці покопали шанці; Ой, впіймали Морозенка у неділю вранці. Ой, недаром ранесенько той мак розпускався, – Ой, уже наш Морозенко в неволю попався…” Образ маку нерідко символізує козака, що героїчно загинув, боронячи Україну.

З народної творчості мак у такому символічному значенні перейшов у художню літературу. В Івана Франка: “Гей, Січ іде, красен мак цвіте! Кому прикре наше діло, Нам воно святе”. Легенду про мак обробив і Михайло Стельмах у творі “У долині мак цвіте”: “…Ординці воїна скришили, на землю впало тіло біле і, наче зерно, проросло, а влітку маком зацвіло…” Одна із героїнь роману Олеся Гончара "Прапороносці" гине в долині червоних маків.

Пам'ятник Батьківщини-матері на Співочому полі в Києві також прикрасили червоними маками (фото - УНІАН)

Помаранчево-чорна георгіївська стрічка від початку була символом відзнаки військової доблесті у російській імперії, згодом Сталін її зробив Гвардійською стрічкою, але знову ж таки цей символ передусім означав похвалу воїну, а не пам'ять за загиблим. І тільки 2005 року російська влада повернула з небуття старий імперський символ, додавши до нього гасло "Я пам'ятаю, я пишаюся".

Тепер простий математичний підрахунок. Георгіївська стрічка - 10 років існує як нав'язаний згори символ пам'яті, а значить нібито миру, і 240 років - як символ війни. Червоно-чорний мак - тільки пам'ять, ціле ХХ століття пам'яті за загиблими на полях не тільки Фландрії, про яку згадується у вірші - а всього світу. Ну і, звісно, "червоне - то любов, а чорне - то журба", кольори крові і землі українцям добре знайомі. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об'єднані Нації. Пам'ятаємо: той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона – запорука того, що в майбутньому подібна трагедія не повториться.

 

**********************************

Про проведення Дня охорони праці у 2016 році

Щорічно, починаючи з 2002 року, понад 50 країн світу за ініціативою конфедерації вільних профспілок трудящих, яку підтримала Міжнародна організація праці відзначають Всесвітній день охорони праці.

З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві, указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про День охорони праці» у нашій державі також було встановлено День охорони праці, який відзначається щорічно 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці.

У 2016 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом „Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

Одним з індикаторів розвитку суспільства є стан здоров’я населення, зокрема працюючого. За станом здоров’я окремої людини стоїть якість трудових ресурсів держави, продуктивність праці та обсяг валового внутрішнього продукту.

Психосоціальні ризики та стрес на робочому місці є одними з найскладніших питань у сфері охорони праці та здоров’я, актуальність яких загальновизнана для всіх країн, професій та працівників. Стрес – фізична та емоційна реакція організму, яка виникає тоді, коли посадові обов’язки не відповідають здібностям, ресурсам і потребам працівника. Стрес на робочому місці не є виключно негативним явищем, проте надмірності (сильний, тривалий, регулярний) неприпустимі.

За офіційними даними EU-OSHA близько половини працівників у ЄС працюють в умовах стресу, а зростання кількості порушень, пов’язаних зі стресом на робочому місці, зумовлено поширенням гнучких і нестабільних форм зайнятості (72 % загальної кількості респондентів), надмірним навантаженням працівників (66 %), а також такими явищами, як моральне та фізичне насилля (59 %).

Результати досліджень, проведених в Європі та інших розвинених країнах, засвідчили, що стрес на робочому місці є причиною від 50 % до 60 % усіх втрачених робочих днів. Питання психо-емоційного стану, у тому числі стресових ситуацій на виробництві стало предметом розгляду 34 Міжнародного конгресу з питань безпечної життєдіяльності та виробничої медицини, який проходив 27 - 30 жовтня 2015 року у м. Дюссельдорф (Німеччина).

У тривалій перспективі стрес на робочому місці може призвести до виникнення безсоння, емоційного занепокоєння, мігрені, хронічної втоми, депресії, алергії, захворювань опорно-рухового апарату, гіпертонії, виразкової хвороби шлунку, захворювань серцево-судинної системи, серцевого нападу, нещасного випадку та навіть самогубства.

Усі зазначені наслідки стресу на робочому місці негативно впливають на діловий імідж та конкурентоспроможність підприємства, а в грошовому еквіваленті призводять до значних фінансових втрат.

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до зниження виробничого травматизму. Так, за даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, у 2015 році порівняно з 2014 роком кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 8,1 % (з 4999 до 4592), з них зі смертельним наслідком – на 6,3% (з 384 до 360). При цьому тривалий час зберігається ситуація, коли серед причин настання нещасних випадків друге місце посідають психофізіологічні причини (близько 23 % загальної кількості), до яких і належить стрес на робочому місці. Сьогодні українські працівники підпадають під дію стресу частіше через скорочення можливостей для отримання бажаної роботи, страх її втратити, суттєве зниження фінансової стабільності тощо.

У сучасних економічних, політичних і соціальних умовах, що склалися в Україні, важливо під час планування своєї господарської діяльноcті враховувати наслідки стресів, від яких страждають працівники, отриманих на робочому місці та за межами підприємства.

Захистити і зміцнити здоров’я, добробут і продуктивність як всього колективу, так і кожного окремого працівника неможливо без розуміння природи стресу і механізмів його впливу на людей та підприємство, а також без добре спланованої програми, яка пом’якшить його згубні наслідки і, що більш важливо, попередить їх.

Робоче місце одночасно є значним осередком психосоціальних ризиків і ідеальним місцем для їх усунення.

Вчасне розпізнання залежності стану працівника від стресу, який він отримав, може зберегти його життя або як мінімум здоров’я.

Стрес – це виклик не лише працівнику, але й усім, хто причетний до колективної праці. Управління стресом має стати основним пріоритетом як для роботодавців, так і для самих працівників.

Усвідомлюючи важливість порушеного питання, тривалу перспективу його вирішення, Організаційний комітет звертається до органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, керівників і працівників підприємств, установ та організацій із закликом звернути увагу на необхідність проведення конкретних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання стресів та їх потенційним наслідкам на робочому місці.

************************************

Як не стати жертвою ДТП

В 2015 році в області сталося 610 ДТП, внаслідок яких загинуло 1380 осіб та 733 отримали травми. В І-му кварталі 2016 року зареєстровано 123 ДТП, в яких 30 осіб загинуло та 148 осіб отримали травми.

Серед причин аварійності є низька дисципліна учасників дорожнього руху.

Для захисту власного життя жителям міст/селищ потрібно виробити в собі безумовні рефлекси пішохідної дисципліни, такі як:

– очікуючи на перехід вулиці, не треба стояти на самому узбіччі тротуару, а коли чекаєте на прибуття громадського транспорту – скраю зупинки;

– не можна переходити вулицю на червоне світло незалежно від того, рухаються на дорозі транспорт чи ні;

– на дорогу з тротуару можна тільки зійти, а не вибігти;

– на вулиці будь-який вид транспорту може заслонити інший, що рухається із великою швидкістю;

– ходити можна тільки по тротуару, а якщо його немає, то йти в напрямку руху, тоді не тільки водій побачить вас, але і ви його;

– переходячи вулицю, спершу треба подивитися ліворуч, посеред дороги – праворуч;

– на дорозі відстань залежить від швидкості, тому треба навчитися розраховувати відстань до автомобіля, коли до транспорту ще далеко, а не коли близько.;

– діти повинні знати головні правила для пішоходів;

– дітям без батьків вулицю краще переходити разом із групою пішоходів.

ДТП стаються також і на подвір’ях. Дитина про це повинна дізнатися від батьків. Варто пройтися разом з малечею по всій території, де вони гуляють, і чітко позначити місця для ігор. Для тих, хто став свідком чи учасником ДТП є кілька обов’язкових правил:

– ні в якому разі не можна залишати потерпілого без допомоги: втеча з місця події водія, що здійснив ДТП, а також ухилення від огляду транспортного засобу може бути покараним позбавленням права на водіння чи, за рішенням суду, притягненим до кримінальної відповідальності;

– треба негайно повідомити про подію в ДАІ (не обов’язково, якщо під час аварії немає жертв, а у водіїв – взаємних претензій);

– максимально зберігати всі сліди події (якщо не можна організувати об’їзд, водії зобов’язані складати схему розташування всіх предметів і слідів на дорозі, підписати схему у свідків – із адресами і телефонами, і тільки тоді можна прибирати машину з дороги).

Ставши свідком наїзду чи аварії під час якої водій утік, необхідно запам’ятати і відразу записати номер, марку, колір чи будь-які прикмети автомобіля та водія. Надавши допомогу потерпілим, передати до ДАІ.

В системі особистої безпеки найпростіший спосіб допомоги є найнадійнішими. Щоб не стати жертвою ДТП будьте обережними і обізнаними.

Викладач НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області, Дмитро Мірошник

 

******************************************

 

 

 

Задля збереження соціальної стабільності на Чернігівщині

Відділення Національної служби посередництва і примирення відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», в процесі виконання визначених завдань, значну увагу приділяє моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області з метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), акцій протесту (в т.ч. страйків).

Враховуючи висновки прогнозних даних на перше півріччя поточного року викликає занепокоєння, на даний час, соціальне становище в трудових колективах закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства,

Домінуючим фактором дестабілізації стану соціально-трудових відносин, безпосередньою причиною можливого виникнення розбіжностей залишається заборгованість із виплати заробітної плати через порушення ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України «Про оплату праці» ст.10 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст.57 Закону України «Про освіту».

У зв’язку із зазначеним, відділення НСПП пропонує об’єднати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, профспілок та роботодавців з метою забезпечення виконання завдань Уряду України, спрямованих на реалізацію державної та регіональної політики по ліквідації боргів із заробітної плати та соціального захисту працюючих.

У разі виникнення проблемних питань в трудових колективах підприємств, установ, організацій області через порушення чинного законодавства про працю або колективних договорів (угод), відділення НСПП рекомендує завчасно звертатися за сприянням для оперативного здійснення заходів щодо локалізації конфліктних ситуацій та поліпшення стану соціально-трудових відносин.

Адреса відділення НСПП:

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімната 909,

телефони: 67-52-98, 77-62-77

Е-mail: [email protected]

тематична сторінка відділення НСПП на web-сайті Чернігівської облдержадміністрації (www.cg.gov.ua).

Відмінність страйку від інших акцій соціального протесту

Страйк як соціальне явище є однією із форм проявів акції протесту, якому притаманні певні критерії, що відрізняють його від інших протестних акцій соціального характеру. Слід зазначити, що в деяких нормативних актах України згадується таке формулювання як «акція протесту», але жоден з них не наводить дефініцію даного терміну.

З огляду на це, спробуємо дати визначення поняттю «акція протесту». Акція протесту – це, як правило, масовий, публічний захід громадян або окремої категорії громадян, який проводиться з метою привернення уваги суб’єктів влади, громадськості, роботодавців до неврегульованих проблем в різних сферах життя суспільства і супроводжується гаслами, застосуванням в деяких випадках наочних засобів (плакатів, символіки), аудіо та відео обладнання.

Акції протесту протікають у різних її формах. Акція протесту може бути у вигляді мітингу, демонстрації, страйку, вуличного походу, марш- походу, зборів, пікетування, голодування тощо.

Серед різноманіття форм акції протесту особливе місце займає страйк, який має свою юридичну природу, свої притаманні особливості.

Відмінність страйку від інших акцій протесту (мітингів, демонстрацій, походів, пікетів, зборів, голодування тощо) полягає у наступному.

По-перше, страйк може бути застосований лише працюючими, тобто фізичними особами, які знаходяться у трудових відносинах із юридичною особою або фізичною особою-підприємцем на умовах трудового договору. Інші акції протесту можуть бути застосовані не тільки працюючими, але й іншими категоріями громадян (пенсіонерами, студентами, безробітними тощо).

По-друге, проведення страйку регламентовано у Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Проведення мітингів, демонстрацій, зборів, вуличних походів регламентується Указом Президії Верховної ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» від 28 липня 1988 р. № 9306-XI. в тій частині, що не суперечать законодавчим актам України.

По-третє, страйк проводиться виключно у робочий час, тобто у час, коли працівники, відповідно до законодавства, умов колективного договору і трудового договору з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку зобов’язані виконувати свої трудові обов’язки. Інші акції протесту зазвичай проходять у неробочий час (наприклад, у перерві на обід чи у вихідні, неробочі або святкові дні), але існують випадки, коли протестні акції працюючих - мітинги, пікети, збори відбуваються одночасно із страйком, і це цілком дозволяється законодавством - частина дев’ята статті 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (за умов відсутності обмежень в реалізації даного права судом відповідно до закону).

На останнє: страйк – це засіб тиску на роботодавця для того, щоб він задовольнив вимоги працівників. Спектральна дія інших акцій протесту може бути спрямована не лише на роботодавця (роботодавців), а, зокрема, їх дія може бути розрахована на органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

Безумовно, страйк значно відрізняється від інших акцій протесту, але поряд з відмінностями, є і схожі риси страйку з іншими акціями протесту. Так, страйк, як і всі інші акції протесту виникає на тлі неврегульованих розбіжностей і носить, як правило, масовий, публічний характер, привертаючи увагу громадськості та ЗМІ. Проаналізувавши характерні особливості страйку, які дозволяють відокремити його від інших акцій протесту соціального характеру, можна дійти простого висновку, що будь-який страйк є акцію протесту, але не будь-яка акція протесту є страйком.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області

****************************************

Як діяти, якщо ви вирішили оголосити страйк

Хронічна невиплата заробітної плати, порушення умов колективних договорів призводить до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та страйків.

Страйк в українському законодавстві розглядається як вища форма розвитку колективного трудового спору, і до початку страйку обов'язково необхідно здійснити систему заходів по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), спрямованих на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективного трудового спору (конфлікту).

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»:

1. Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин повинні стосуватись:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

2. Працівники формують свої вимоги до роботодавця. Вимоги затверджуються на загальних зборах (конференції) трудового колективу або шляхом збору підписів. Вимоги оформляються відповідним протоколом та направляються керівнику підприємства. Одночасно із затвердженням вимог працівники повинні визначити орган, що буде представляти їхні інтереси на переговорах з роботодавцем та при проведенні примирних процедур.

3. Роботодавець або уповноважений ним орган у триденний строк зобов'язаний відреагувати на вимоги працівників і повідомити їхньому представникові про результати розгляду висунутих вимог. Якщо питання про задоволення вимог працівників виходить за межі повноважень роботодавця, він протягом трьох днів повинен переадресувати отриманий документ у відповідну інстанцію управління, яка має право прийняття рішення по суті. Загальний строк розгляду вимог не повинен перевищувати тридцяти днів.

4. Якщо роботодавець не відреагував протягом установленого часу, повністю або частково відмовив у задоволенні вимог, працівники можуть ухвалити рішення щодо вступу в колективний трудовий спір.

5. Після ухвалення рішення щодо вступу в колективний трудовий спір представники найманих працівників зобов'язані в триденний строк письмово повідомити роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем розташування підприємства та Національну службу посередництва і примирення про виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

6. Після реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) в установленому законом порядку спір розглядається примирною комісією або трудовим арбітражем залежно від змісту висунутих вимог. Жодна із сторін колективного трудового спору (конфлікту) не може ухилятися від участі в примирних процедурах.

Рішення про оголошення страйку на підприємстві, організації приймається за поданням виборного органу первинної профорганізації загальними зборами шляхом голосування. У поданні виборного органу первинної профорганізації викладаються вимоги найманих працівників, які були предметом колективного трудового спору (конфлікту), причини, через які примирні процедури не вирішили колективний трудовий спір (конфлікт), вказуються причини неможливості вирішення розбіжностей між сторонами, крім проведення страйку.

Рішення приймається загальними зборами (конференцією) найманих працівників шляхом голосування й вважається прийнятим, якщо більшість найманих працівників або 2/3 делегатів конференції.

Орган, що очолює страйк, зобов'язаний:

– письмово попередити роботодавця не пізніше, ніж за 7 днів до початку страйку, а у випадку ухвалення рішення про страйк на безперервному діючому виробництві – за 15 днів.

Страйки, оголошені без дотримання положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» можуть бути визнані судом незаконними. Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, притягаються до адміністративної та дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області