27 лютого 2013

 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ економічного і соціального розвитку району на 2018 рік

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ економічного і соціального розвитку району на 2017 рік

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ економічного і соціального розвитку району на 2016 рік

***********************************

 

Проект районної Програми щодо фінансування робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом вулиць та доріг комунальної власності, на 2014 рік (далі – Програма)

2. Загальна частина

Протяжність автомобільних доріг загального користування на території Коропського району станом на 01.01.2014 складає 323,8 км, з них дороги державного значення – 128,0 км, місцевого значення – 195,8 км. Протяжність доріг комунальної власності становить 456,24 км.

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми.

Капітального ремонту потребують майже всі автодороги місцевого значення. Перш за все, викликають занепокоєння ті ділянки доріг, де проходять автобусні сполучення, здійснюється підвезення дітей до шкіл, надання медичної допомоги.

Особливої уваги потребують дороги комунальної власності. Програма передбачає протягом 2014 року забезпечити проведення капітального ремонту проїзної частини по вулиці Гагаріна в смт. Понорниці.

Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 486,7 тис. грн., передбаченої Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», між місцевими бюджетами району проведено згідно Формули розподілу обсягу даної субвенції між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 972 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 235 зі змінами. Обсяги даної субвенції у розрізі бюджетів затверджено рішенням районної ради шостого скликання від 31.01.2014 «Про районний бюджет на 2014 рік» (додаток 4).

Розподіл суми збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності на 204,8 тис. грн., передбаченої Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 27.03.2014 між місцевими бюджетами району проведено згідно Формули розподілу обсягу даної субвенції між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 972. Обсяги даної субвенції у розрізі бюджетів затверджено рішенням сесії районної ради від 10.04.2014 «Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року «Про районний бюджет на 2014 рік» (додаток 4) .

На виконання пунктів 2,3 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 235: - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.02.2014 № 60 «Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, що фінансуються за рахунок залишків коштів 2012 та 2013 років субвенції з державного бюджету», у 2014 році передбачені капітальні видатки на капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Гагаріна в смт. Понорниці на суму 297224,59 грн., визначивши замовником робіт управління капітального будівництва обласної державної адміністрації; - розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 08.04.2014 № 151 «Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області» у 2014 році передбачені капітальні видатки на капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Гагаріна в смт. Понорниці на суму 331000,00 грн., визначивши замовником робіт управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо спрямування коштів субвенції у сумі 204,8 тис. грн. не прийнято. У разі його прийняття, до даної Програми буде внесено відповідні зміни.

3. Мета та основні завдання програми

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток територіальної громади, поліпшення транспортного сполучення та безпеки дорожнього руху що, в кінцевому результаті, дасть можливість підвищити якість життя населення. Виконання Середньострокової програми «Соціально-економічного розвитку Коропського району на 2012-2015» роки у частині проведення капітальних ремонтів доріг по населених пунктах району.

Консолідація доходів у районному бюджеті з метою ефективного освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у частині капітальних видатків на об’єкти, визначені розпорядженнями голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26 лютого 2014 року № 60 та від 08 квітня 2014 року № 151 (зазначено в пункті 1 Програми)

4. Учасники Програми

Коропська районна державна адміністрація, управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, сільські та селищні ради Коропського району (Додаток 1).

Для виконання завдань Програми у районі відсутні відповідні структури, тому виконавцем Програми (замовником) визначити управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, а головним розпорядником коштів – Коропську районну державну адміністрацію.

5. Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на території району;

- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг комунальної власності;

- впорядкування дорожнього руху на території району.

Програма виконується у три етапи.

На першому етапі органи місцевого самоврядування (балансоутримувачі) забезпечують розроблення проектно-кошторисної документації, проходження її комплексної експертизи та надання її відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації для подальшого надання Замовнику. На другому етапі передбачається прийняття органами місцевого самоврядування, які визначені як учасники Програми, рішень про внесення змін до рішень про бюджет на 2014 рік стосовно передачі коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктах, в частині капітальних видатків, до спеціального фонду районного бюджету. Підписання договорів про передачу субвенції між сільськими, селищними радами та районною радою. На третьому етапі передбачається здійснення організаційних заходів та проведення робіт з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності в населеному пункті.

6. Фінансове забезпечення

Підставою для перерахування коштів субвенції є рішення сесій відповідних місцевих рад та укладені договори на перерахування субвенції згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету» зі змінами.

Джерелами фінансування видатків Програми є:

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у частині капітальних видатків (відповідно розпису державного бюджету на 2014 рік) на суму 331000,00 грн., які акумулюються в районному бюджеті, у розрізі сільських та селищних рад, визначених Додатком 1 до Програми та спрямовуються на об’єкт, визначений розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 08 квітня 2014 року № 151;

- вільні залишки бюджетних коштів невикористаної субвенції, що надійшла в 2013 році з державного бюджету до місцевих бюджетів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у частині капітальних видатків у сумі 297224,59 грн., які спрямовуються на об’єкт визначений розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26 лютого 2014 року № 60;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

7. Очікувані результати Програми

Проведення капітального ремонту проїзної частини по вулиці Гагаріна в смт. Понорниці. Ефективне освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у частині капітальних видатків з метою виконання робіт по капітальному ремонту доріг у населених пунктах. Проект

Районний план заходів щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

1. Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, здійсненні громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади.

1.1. Проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації державної та регіональної політики згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 відповідно до орієнтовного плану консультацій райдержадміністрації на 2014 рік.

1.2. Залучення до роботи робочих груп, комісій, оргкомітетів інших дорадчих органів при районній державній адміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації представників інститутів громадянського суспільства, зокрема членів Громадської ради при райдержадміністрації.

1.3. Створення умов для проведення інститутами громадянського суспільства громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів. Оперативне розміщення на сайті райдержадміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю» інформації про співпрацю з інститутами громадянського суспільства, які здійснюють громадські експертизи діяльності органів виконавчої влади згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976. Структурні підрозділи районної державної адміністрації Постійно

2. Сприяння роботі Громадської ради при райдержадміністрації, громадським радам при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.1. Залучення голів відповідних комітетів та членів Громадської ради при райдержадміністрації до процесу підготовки та громадського обговорення проблемних питань регіональної політики, проектів нормативно-правових актів, зокрема проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та районних цільових програм.

2.2. Забезпечення в обов’язковому порядку представництва на заходах Громадської ради при райдержадміністрації представників та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Структурні підрозділи районної державної адміністрації Постійно

2.3. Забезпечення висвітлення роботи Громадської ради на сайті райдержадміністрації та сприяння висвітленню її роботи у місцевих ЗМІ. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації Постійно

3. Фінансова підтримка програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства.

3.1. Проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з районного бюджету згідно районної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2012—2015 роки та районної Програми «Молодь Чернігівщини» на 2011—2015 роки. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2014 рік

4. Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, підвищенню рівня громадської та політичної культури в суспільстві. 4.1. Сприяння проектам інститутів громадянського суспільства, спрямованим на розвиток громадянського суспільства в Україні, підвищення рівня громадянської та правової культури населення. Структурні підрозділи районної державної адміністрації Постійно

5. Підтримка волонтерства та благодійництва.

5.1. Сприяння розвитку громадських ініціатив з питань розвитку волонтерського руху. Структурні підрозділи районної державної адміністрації Постійно

5.2. Забезпечення участі у щорічному обласному конкурсі «Благодійник року» імені меценатів Тарновських. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації Вересень — грудень 2014 року

6. Створення організаційно-правових умов для належної реалізації у 2014 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні за участі громадськості.

6.1. Проведення громадського обговорення проекту районного плану заходів щодо реалізації у 2014 році стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації Лютий 2014 року

Паспорт

районної цільової Програми „ Пільги на медичне обслуговування та надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на 2014 рік.

1.Розробник проекту Програми: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

2.Відповідальний виконавець Програми : начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

3.Учасники Програми: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, комунальний заклад Коропська центральна районна лікарня Коропської районної ради, центральна районна аптека № 31 комунального підприємства „Ліки України” Чернігівської обласної ради.

4.Термін реалізації положень Програми: 2014 рік.

5.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: - районний бюджет.

6.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 20000 грн., в тому числі:

-для забезпечення ліками та зубопротезуванням - 15000 грн;

-для надання матеріальної допомоги до 26 квітня та 14 грудня – 2000 грн;

-для матеріальної допомоги на поховання ліквідаторів - 3000 грн.

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

Затверджено

Рішенням районної ради від ____ грудня 2013 року

«Про районну цільову Програму „Пільги на медичне обслуговування та надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на 2014 рік

Районна цільова Програма

„ Пільги на медичне обслуговування та надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на 2014 рік.

Загальна частина

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є основним завданням Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надаються гарантовані державою пільги на безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів та безкоштовне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них).

Безоплатний відпуск ліків постраждалим за рецептами лікарів для амбулаторного лікування на території Коропського району проводить центральна районна аптека № 31 комунального підприємства „Ліки України” Чернігівської обласної ради.

Безоплатне зубопротезування постраждалих здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.Цей вид медичної допомоги надається вказаним особам стоматологічною поліклінікою комунального заклад Коропської центральна районна лікарня Коропської районної ради.

Мета Програми

Головною метою Програми є збереження та відновлення здоров»я громадян, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми передбачається відповідно до законодавства за рахунок коштів районного бюджету.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням районної ради при прийнятті районного бюджету на 2014 рік.

Заходи по виконанню Програми

Для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи Програмою на 2014 рік передбаченні заходи по забезпеченню безоплатного відпуску ліків за рецептами лікарів, здійснення безоплатного зубопротезування в медичних закладах.

Відповідальні за виконання Програми

• Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

• Комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради

• Центральна районна аптека № 31 комунального підприємства „Ліки України” Чернігівської обласної ради.

Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням положень зазначеної Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації, на якого покладені обов”язки щодо відання питанням соціального захисту населення, і управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Розрахунок потреби в коштах на забезпечення ліками постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи при амбулаторному лікуванні та зубопротезуванню на 2014 рік. №п/п Місяці Всього в т.ч. Ліки Зубопротезування 1 Січень 1250 800 450 2 Лютий 1250 800 450 3 Березень 1250 800 450 4 Квітень 1250 800 450 5 Травень 1250 800 450 6 Червень 1250 800 450 7 Липень 1250 800 450 8 Серпень 1250 800 450 9 Вересень 1250 800 450 10 Жовтень 1250 800 450 11 Листопад 1250 800 450 12 Грудень 1250 800 450 ВСЬОГО 15000 9600 5400

Проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік

З метою публічного громадського обговорення проекту розпорядження голови Коропської райдержадміністрації"Про оргаізацію громадських робіт у 2014 році врахування інтересів громадськості, просимо зауваження і пропозиції до проекту розпорядження надсилати до районної державної адміністрації смт Короп вул. Кибальчича, 3 або в електронному вигляді – за адресою, e-mail: [email protected],

Про організацію громадських робіт у 2014 році

Відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.31 Закону України "Про зайнятість населення", п. 7,8 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175, на виконання Програми зайнятості населення Коропського району, з метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, які відповідають потребам територіальних громад та сприяють економічному і соціальному розвитку:

1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають економічну, соціальну та екологічну користь для району на 2014 рік.(Додаток 1).

2. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад:

2.1. У десятиденний термін з дня оприлюднення прийняти рішення щодо організації громадських робіт у 2014 році на підпорядкованих територіях, визначити їх види та роботодавців, за участю яких планується їх організація.

2.2. До 20.01.2014 року проінформувати районний центр зайнятості та роботодавців про прийняте рішення і обсяги фінансування, які передбачені у 2014 році для організації громадських робіт.

3. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Винник І.М.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Коропського районного управління юстиції.

4. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (Ковальчук Т.А.) забезпечити оприлюднення даного розпорядження у районній газеті «Нові горизонти».

5. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Бондаренка В.М.

Голова районної державної адміністрації В. Д. Бригинець

Додаток розпорядження голови райдержадміністрації

ПЕРЕЛІК видів громадських робіт, що мають економічну, соціальну та екологічну користь та відповідають потребам громади району на 2014 рік

1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості.

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів в населених пунктах.

3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг.

4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел річок.

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства.

6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітектури, історії та культури, заповідників.

7. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл, інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, притулків для неповнолітніх та інших об’єктів соціальної сфери.

8. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, за хворими у закладах охорони здоров'я.

9. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями місцевих органів влади.

10. Супровід інвалідів по зору в місця, відвідування яких необхідні їм для повноцінного життя.

11. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, соціальну та екологічну користь для певної адміністративно-територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня.

Керівник апарату райдержадміністрації С.П. Яцина Проект ПОЛОЖЕННЯ про нагородження Почесною грамотою відділу освіти Коропської районної державної адміністрації

 

 

РишенняПрограмаФизКультСпорт.doc

 

 

РишенняПрограмаШкільнийАвтобус2013-2015.doc