19 серпня 2008

Аналітична довідка

Про виконання плану заходів антикорупційної програми

за третій  квартал 2018 року

 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» районною державною адміністрацією протягом третього кварталу 2018 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції.

У звітному періоді вжито заходів щодо забезпечення функціонування у мережі Інтернет веб-сторінок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

В райдержадміністрації постійно діє прямий телефонний зв’язок  заступників голови районної державної адміністрації. Метою функціонування телефонної лінії є удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, оперативного реагування на порушені питання.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», в районній державній адміністрації забезпечено доступ до публічної інформації на веб – сайті РДА де постійно висвітлюється інформація про діяльність РДА зокрема публікується інформація про регуляторну діяльність, економіку, звернення громадян, про запобігання проявам корупції, очищення влади, про гуманітарну сферу та інше.

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, особливо при формуванні розпорядчих документів. За звітний період заступниками було винесено 6 рішень щодо врегулювання конфліктів інтересів стосовно керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Проводиться робота із забезпечення виконання правил етичної поведінки серед державних службовців райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Першочергова увага приділяється роботі із зверненнями та скаргами громадян. Не допускати тяганини, розглядати звернення та скарги конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян - саме такі вимоги керівництво Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області втілює в життя при організації роботи зі зверненнями громадян.

Протягом третього кварталу 2018 року співробітники Коропської районної державної адміністрації та структурних підрозділів до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

Постійно проводиться взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання проявів корупції. Адміністративні протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності та кримінальні справи про корупційні діяння щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом третього кварталу 2018 року до районного суду не надходили.

Звернень громадян на гарячу лінію та інформації про факти з ознаками правопорушень та злочинів в сфері антикорупційного законодавства, які відносяться до сфери діяльності райдержадміністрації не надходило.

 


 

Аналітична довідка

Про виконання плану заходів антикорупційної програми

за другий  квартал 2018 року

 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», районною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами району протягом другого кварталу 2018 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції.

Питання стану виконання антикорупційного законодавства у звітному періоді розглядались на засіданнях колегій, нарадах у місцевих органах виконавчої влади району та їх структурних підрозділах.

У звітному періоді вжито заходів щодо забезпечення функціонування у мережі Інтернет веб-сторінок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

В райдержадміністрації постійно діє прямий телефонний зв’язок в. о. голови (заступників голови) районної державної адміністрації. Метою функціонування телефонної лінії є удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, оперативного реагування на порушені питання.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», в районній державній адміністрації забезпечено доступ до публічної інформації на веб – сайті РДА де постійно висвітлюється інформація про діяльність РДА зокрема публікується інформація про регуляторну діяльність, економіку, звернення громадян, про запобігання проявам корупції, очищення влади, про гуманітарну сферу та інше.

На апаратних нарадах та в рамках планових занять особовому складу доводяться новели антикорупційного законодавства України. Цілеспрямовано проводиться ознайомлення працівників Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області з положеннями Закону України „Про запобігання корупції», постійно доводяться до відома норми Закону працівникам райдержадміністрації.

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, особливо при формуванні розпорядчих документів.

Першочергова увага приділяється роботі із зверненнями та скаргами громадян. Не допускати тяганини, розглядати звернення та скарги конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян - саме такі вимоги керівництво Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області втілює в життя при організації роботи зі зверненнями громадян.

Протягом другого кварталу 2018 року співробітники Коропської районної державної адміністрації та структурних підрозділів до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

Постійно проводиться взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання проявів корупції. Адміністративні протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності та кримінальні справи про корупційні діяння щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом другого кварталу 2018 року до районного суду не надходили.

Звернень громадян на гарячу лінію та інформації про факти з ознаками правопорушень та злочинів в сфері антикорупційного законодавства, які відносяться до сфери діяльності райдержадміністрації не надходило.

 

 


 

Аналітична довідка

Про виконання плану заходів антикорупційної програми

за перший  квартал 2018 року

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» районною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами району протягом першого кварталу 2018 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції.

Питання стану виконання антикорупційного законодавства у звітному періоді розглядались на засіданнях колегій, нарадах у місцевих органах виконавчої влади району та їх структурних підрозділах.

У звітному періоді вжито заходів щодо забезпечення функціонування у мережі Інтернет веб-сторінок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

В райдержадміністрації постійно діє прямий телефонний зв’язок заступників голови районної державної адміністрації. Метою функціонування телефонної лінії є удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, оперативного реагування на порушені питання.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», в районній державній адміністрації забезпечено доступ до публічної інформації на веб – сайті РДА де постійно висвітлюється інформація про діяльність РДА зокрема публікується інформація про регуляторну діяльність, економіку, звернення громадян, про запобігання проявам корупції, очищення влади, про гуманітарну сферу та інше.

На апаратних нарадах та в рамках планових занять особовому складу доводяться новели антикорупційного законодавства України. Цілеспрямовано проводиться ознайомлення працівників Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області з положеннями Закону України „Про запобігання корупції», постійно доводяться до відома норми Закону працівникам райдержадміністрації. Проводяться навчання з питання вчасного подання електронних декларацій та відповідальності, яка передбачена   Кодексом України про адміністративні правопорушення. Порушуються питання кримінальної відповідальності за завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.  Обговорюються питання  відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість. Забезпечується аналіз  сукупності правових, організаційних та інших факторів і причин, які породжують, заохочують (стимулюють) осіб до скоєння корупційних правопорушень під час виконання  функцій держави.

                                     

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, особливо при формуванні розпорядчих документів.

Проводиться робота із забезпечення виконання правил етичної поведінки серед державних службовців райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Першочергова увага приділяється роботі із зверненнями та скаргами громадян. Не допускати тяганини, розглядати звернення та скарги конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян - саме такі вимоги керівництво Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області втілює в життя при організації роботи зі зверненнями громадян.

Постійно проводиться взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання проявів корупції. Адміністративні протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності та кримінальні справи про корупційні діяння щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом  першого кварталу 2018 року до районного суду не надходили.

Звернень громадян на гарячу лінію та інформації про факти з ознаками правопорушень та злочинів в сфері антикорупційного законодавства, які відносяться до сфери діяльності райдержадміністрації не надходило.

 


 

Аналітична довідка

Про виконання плану заходів антикорупційної програми

за підсумками 2017 року

 

     На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 лютого 2017 року № 100 «Про антикорупційну програму в обласній державній адміністрації на 2017 рік», районною державною адміністрацією протягом 2017 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції.

Визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації, управліннях райдержадміністрації.

     Питання стану виконання антикорупційного законодавства у звітному періоді розглядались на засіданнях колегій, нарадах у місцевих органах виконавчої влади району та їх структурних підрозділах.

      У звітному періоді вжито заходи щодо забезпечення належного функціонування телефонних ліній та офіційного сайту для повідомлень викривачами, працівниками та іншими громадянами про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинені іншою особою.

      В райдержадміністрації постійно діє прямий телефонний зв’язок голови (заступників голови) районної державної адміністрації. Метою функціонування телефонної лінії є удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, оперативного реагування на порушені питання.

      Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» в районній державній адміністрації забезпечено доступ до публічної інформації на веб – сайті РДА де постійно висвітлюється інформація про діяльність РДА, зокрема публікується інформація про регуляторну діяльність, економіку, звернення громадян, про запобігання проявам корупції, очищення влади, про гуманітарну сферу та інше.

      На апаратних нарадах та в рамках планових занять особовому складу доводяться новели антикорупційного законодавства України. Цілеспрямовано проводиться ознайомлення працівників з положеннями Закону України «Про запобігання корупції», постійно доводяться до відома норми Закону працівникам структурних підрозділів райдержадміністрації.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції в апараті районної державної адміністрації  взяла участь у проведенні тренінгу «Роз’яснення законодавства про конфлікт інтересів».

     Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, особливо при формуванні розпорядчих документів.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» державними службовцями  апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації були подані електронні декларації про доходи вчасно та відповідно до чинного законодавства.

 

     Проводиться робота із забезпечення виконання правил етичної поведінки серед державних службовців райдержадміністрації.

    Першочергова увага приділяється роботі із зверненнями та скаргами громадян. Не допускати тяганини, розглядати звернення та скарги конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян - саме такі вимоги керівництво Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області втілює в життя при організації роботи зі зверненнями громадян.

В зв’язку з набранням чинності Закону України від 09.11.2017 року № 2190-VIII «Про внесення змін для деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби». Відповідно до підпункту (и) пункту 1 частини 1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» голову райдержадміністрації та заступника голови райдержадміністрації повідомлено що вони втрачають статус державних службовців проте залишаються суб’єктами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

     Протягом 2017 року співробітники Коропської районної державної адміністрації та структурних підрозділів до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

     Постійно проводиться взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання проявів корупції. Адміністративні протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності та кримінальні справи про корупційні діяння щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом 2017 року до районного суду не надходили.

     Звернень громадян на гарячу лінію та інформації про факти з ознаками правопорушень та злочинів в сфері антикорупційного законодавства, які відносяться до сфери діяльності райдержадміністрації не надходило.

 

 

____________________________

 

Аналітична довідка

Про виконання плану заходів антикорупційної програми

за третій  квартал 2017 року

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 червня 2016 року № 306, районною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами району протягом третього кварталу 2017 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції.

У звітному періоді вжито заходів щодо забезпечення функціонування у мережі Інтернет веб-сторінок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

В райдержадміністрації постійно діє прямий телефонний зв’язок голови (заступників голови) районної державної адміністрації. Метою функціонування телефонної лінії є удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, оперативного реагування на порушені питання.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», в районній державній адміністрації забезпечено доступ до публічної інформації на веб – сайті РДА де постійно висвітлюється інформація про діяльність РДА зокрема публікується інформація про регуляторну діяльність, економіку, звернення громадян, про запобігання проявам корупції, очищення влади, про гуманітарну сферу та інше.

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, особливо при формуванні розпорядчих документів.

Проводиться робота із забезпечення виконання правил етичної поведінки серед державних службовців райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Першочергова увага приділяється роботі із зверненнями та скаргами громадян. Не допускати тяганини, розглядати звернення та скарги конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян - саме такі вимоги керівництво Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області втілює в життя при організації роботи зі зверненнями громадян.

Протягом третього кварталу 2017 року співробітники Коропської районної державної адміністрації та структурних підрозділів до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

Постійно проводиться взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання проявів корупції. Адміністративні протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності та кримінальні справи про корупційні діяння щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом другого кварталу 2017 року до районного суду не надходили.

Звернень громадян на гарячу лінію та інформації про факти з ознаками правопорушень та злочинів в сфері антикорупційного законодавства, які відносяться до сфери діяльності райдержадміністрації не надходило.

-----------------------------------------------------------

 

Аналітична довідка

Про виконання плану заходів антикорупційної програми

за другий  квартал 2017 року

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 червня 2016 року № 306, районною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами району протягом другого кварталу 2017 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції.

Питання стану виконання антикорупційного законодавства у звітному періоді розглядались на засіданнях колегій, нарадах у місцевих органах виконавчої влади району та їх структурних підрозділах.

У звітному періоді вжито заходів щодо забезпечення функціонування у мережі Інтернет веб-сторінок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

В райдержадміністрації постійно діє прямий телефонний зв’язок голови (заступників голови) районної державної адміністрації. Метою функціонування телефонної лінії є удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, оперативного реагування на порушені питання.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», в районній державній адміністрації забезпечено доступ до публічної інформації на веб – сайті РДА де постійно висвітлюється інформація про діяльність РДА зокрема публікується інформація про регуляторну діяльність, економіку, звернення громадян, про запобігання проявам корупції, очищення влади, про гуманітарну сферу та інше.

На апаратних нарадах та в рамках планових занять особовому складу доводяться новели антикорупційного законодавства України. Цілеспрямовано проводиться ознайомлення працівників Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області з положеннями Закону України „Про запобігання корупції», постійно доводяться до відома норми Закону працівникам райдержадміністрації.

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, особливо при формуванні розпорядчих документів.

Проводиться робота із забезпечення виконання правил етичної поведінки серед державних службовців райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Першочергова увага приділяється роботі із зверненнями та скаргами громадян. Не допускати тяганини, розглядати звернення та скарги конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян - саме такі вимоги керівництво Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області втілює в життя при організації роботи зі зверненнями громадян.

Протягом другого кварталу 2017 року співробітники Коропської районної державної адміністрації та структурних підрозділів до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

Постійно проводиться взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання проявів корупції. Адміністративні протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності та кримінальні справи про корупційні діяння щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом другого кварталу 2017 року до районного суду не надходили.

Звернень громадян на гарячу лінію та інформації про факти з ознаками правопорушень та злочинів в сфері антикорупційного законодавства, які відносяться до сфери діяльності райдержадміністрації не надходило.

 


Аналітична довідка

Про виконання плану заходів антикорупційної програми

за перший  квартал 2017 року

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 червня 2016 року № 306, районною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами району протягом першого кварталу 2017 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції.

Питання стану виконання антикорупційного законодавства у звітному періоді розглядались на засіданнях колегій, нарадах у місцевих органах виконавчої влади району та їх структурних підрозділах.

У звітному періоді вжито заходів щодо забезпечення функціонування у мережі Інтернет веб-сторінок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

В райдержадміністрації постійно діє прямий телефонний зв’язок голови (заступників голови) районної державної адміністрації. Метою функціонування телефонної лінії є удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, оперативного реагування на порушені питання.

При Коропській районній державній адміністрації є громадська рада яка є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», в районній державній адміністрації забезпечено доступ до публічної інформації на веб – сайті РДА де постійно висвітлюється інформація про діяльність РДА зокрема публікується інформація про регуляторну діяльність, економіку, звернення громадян, про запобігання проявам корупції, очищення влади, про гуманітарну сферу та інше.

З метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності районною державною адміністрацією протягом першого кварталу 2017 року проводилась робота щодо сприяння оприлюдненню відповідних матеріалів у засобах масової інформації району.

На апаратних нарадах та в рамках планових занять особовому складу доводяться новели антикорупційного законодавства України. Цілеспрямовано проводиться ознайомлення працівників Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області з положеннями Закону України „Про запобігання корупції», постійно доводяться до відома норми Закону працівникам райдержадміністрації.

 

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, особливо при формуванні розпорядчих документів.

Проводиться робота із забезпечення виконання правил етичної поведінки серед державних службовців райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Першочергова увага приділяється роботі із зверненнями та скаргами громадян. Не допускати тяганини, розглядати звернення та скарги конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян - саме такі вимоги керівництво Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області втілює в життя при організації роботи зі зверненнями громадян.

Протягом першого кварталу 2017 року співробітники Коропської районної державної адміністрації та структурних підрозділів до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

Постійно проводиться взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання проявів корупції. Адміністративні протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності та кримінальні справи про корупційні діяння щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом першого кварталу 2017 року до районного суду не надходили.

Звернень громадян на гарячу лінію та інформації про факти з ознаками правопорушень та злочинів в сфері антикорупційного законодавства, які відносяться до сфери діяльності райдержадміністрації не надходило.

 


 

Аналітична довідка
Про виконання плану заходів антикорупційної програми
за четвертий квартал 2016 року

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 червня 2016 року № 306, районною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами району протягом четвертого кварталу 2016 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції.

Питання стану виконання антикорупційного законодавства у звітному періоді розглядались на засіданнях колегій, нарадах у місцевих органах виконавчої влади району та їх структурних підрозділах.

У звітному періоді вжито заходів щодо забезпечення функціонування у мережі Інтернет веб-сторінок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з інформацією про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

В райдержадміністрації постійно діє прямий телефонний зв’язок голови (заступників голови) районної державної адміністрації. Метою функціонування телефонної лінії є удосконалення роботи із зверненнями громадян, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень, оперативного реагування на порушені питання.

При Коропській районній державній адміністрації є громадська рада яка є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадською радою був розроблений план роботи на 2016 рік де було заплановано розглянути різні питання зокрема: реформування медичної галузі, забезпечення земельними ділянками учасників АТО, соціального захисту ветеранів Другої світової війни у Коропському районі, проведення оздоровчої кампанії дітей шкільного віку в районі тощо.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», в районній державній адміністрації забезпечено доступ до публічної інформації на веб – сайті РДА де постійно висвітлюється інформація про діяльність РДА зокрема публікується інформація про регуляторну діяльність, економіку, звернення громадян, про запобігання проявам корупції, очищення влади, про гуманітарну сферу та інше.

З метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності районною державною адміністрацією протягом четвертого кварталу 2016 року проводилась робота щодо сприяння оприлюдненню відповідних матеріалів у засобах масової інформації району.

На апаратних нарадах та в рамках планових занять особовому складу доводяться новели антикорупційного законодавства України. Цілеспрямовано проводиться ознайомлення працівників Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області з положеннями Закону України „Про запобігання корупції», постійно доводяться до відома норми Закону працівникам райдержадміністрації.

З метою належної організації виконання антикорупційного законодавства, з особовим складом райдержадміністрації щомісяця проводяться інструктажі щодо недопустимості скоєння корупційних правопорушень. Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, особливо при формуванні розпорядчих документів.

Проводиться робота із забезпечення виконання правил етичної поведінки серед державних службовців райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Всі державні службовці ознайомлені під підпис з Загальними правилами поведінки державного службовця та Попередженням „Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України „Про державну службу„ та „Про запобігання корупції”, щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Ці документи зберігаються в особових справах державних службовців. З вищезазначеними документами ознайомлюються особи, які подають документи на участь у конкурсі, проходять стажування на посадах державних службовців тощо.

Вживаються заходи для покращання взаємодії з інститутами громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю при прийнятті рішень з актуальних питань району.

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» державним службовцям категорії А та Б повідомлено про необхідність подання електронних декларацій про доходи.

Першочергова увага приділяється роботі із зверненнями та скаргами громадян. Не допускати тяганини, розглядати звернення та скарги конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність, повагу до людей, чітко організовувати прийом громадян - саме такі вимоги керівництво Коропської районної державної адміністрації у Чернігівській області втілює в життя при організації роботи зі зверненнями громадян.

Протягом четвертого кварталу 2016 року співробітники Коропської районної державної адміністрації та структурних підрозділів до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

Постійно проводиться взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання проявів корупції. Адміністративні протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності та кримінальні справи про корупційні діяння щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом четвертого кварталу 2016 року до районного суду не надходили.

Звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців щодо фактів корупції в минулому році до райдержадміністрації не надходило.

Звернень громадян на гарячу лінію та інформації про факти з ознаками правопорушень та злочинів в сфері антикорупційного законодавства, які відносяться до сфери діяльності райдержадміністрації не надходило.

 


 

Довідка про стан та заходи
щодо поліпшення боротьби зі злочинністю та корупцією в районі

Правоохоронними органами району постійно проводяться перевірки державних установ на предмет дотримання службовими особами Закону України «Про боротьбу з корупцією», виявлення та документування фактів незаконного сприяння посадовими особами виконавчих органів, комерційним структурам в отриманні дозволів, ліцензій на зайняття окремими видами діяльності. В результаті проведеної роботи протягом 2010 складено 5 адміністративні протоколи про корупційні діяння на службових осіб органів місцевого самоврядування,

Коропським районним судом притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративні стягнення (трьом сільським головам за ст. ст. 8, 5 ЗУ “Про боротьбу з корупцією” штраф 255 грн та двом секретарям сільських рад за ст. ст. 5,8 ЗУ “Про боротьбу з корупцією”.

В державних установах Коропського району проводилась профілактична робота серед державних службовців з метою недопущення скоєння ними корупційних діянь, роз’яснювалися вимоги Законів України “Про державну службу”, здійснюється постійний контроль за дотримання державними службовцями спеціальних обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, Присяги державного службовця, особлива увага приділялась дотриманню законодавчо встановлених строків декларування державними службовцями доходів.

При прийнятті кандидата на посаду державного службовця обов’язково проводяться бесіди з питань недопущення корупційних дій при виконанні службових обов’язків. Створена прозора система просування по службі державних службовців, яка передбачає посилення значення кадрового резерву, врахування результатів атестації. Всі державні службовці при прийнятті на роботу попереджені, що в разі виявлення випадків скоєння корупційних діянь, та у судовому порядку визнані винними у порушенні Закону України “Про боротьбу з корупцією” до них будуть вжиті заходи про припинення державної служби відповідно до вимог ст. 30, 16 Закону України “Про державну службу”.

Податкова інспекція в Коропському районі в своїй роботі особливу увагу приділяє забезпеченню дотримання нормативних актів та вимог при оформленні та видачі дозвільних документів з метою недопущення проявів корупційних діянь. Забезпечує постійне здійснення заходів, спрямованих на протидію незаконному відшкодуванню податку на додану вартість, своєчасне виявлення і руйнування схем ухилення від сплати податку на додану вартість. В результаті вжитих заходів упереджено до відшкодування ПДВ в сумі 38,1 тис. грн., заявлених до відшкодування платниками сум в рахунок майбутніх платежів.

В податковій інспекції щоп’ятниці проводяться технічні навчання в структурних підрозділах щодо дотримання законодавства з метою запобігання проявам корупції, на яких розглядаються основні нормативні документи, що регламентують діяльність податкової служби. Для інформування платниками району про виявлення корупції серед працівників податкової служби, на обласному рівні працює «телефон довіри», номер якого, зазначено на інформаційному стенді ДПІ.

Відділом Держкомзему у Коропському районі постійно проводиться попереджувально-профілактична робота по дотриманню та виконанню вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування. Проводяться регулярні перевірки дотримання вимог земельного законодавства при видачі державних актів на право власності на землю та наданні в оренду земельних ділянок юридичним та фізичним особам із земель державної власності, особливо в частині прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Начальником відділу постійно висвітлюється у засобах масової інформації зміст та хід реформування земельних відносин у нашому районі відповідно до чинного законодавства.

У березні 2010 року відповідальними спеціалістами райдержадміністрації та районної ради проведений семінар-нарада з сільськими, селищними головами, на якому було розглянуто питання заповнення декларацій про доходи та зобов’язання фінансового характеру.

В Управлінні Державного казначейства у Коропському районі проведена атестація державних службовців в ході якої розглядалося питання щодо запобігання корупції в органах державної влади, травні в проведено заняття з державними службовцями по вивченню Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Щомісяця в державних установах проводиться детальний аналіз скарг, звернень та дотримання вимог Закону України “Про звернення громадян”.