26 липня 2017

КОРОПСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

18 листопада 2013 року                                                          №252

 

Про розмір витрат

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до районної державної адміністрації (додається).

1.2. Розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до районної державної адміністрації згідно з додатком.

 

2.  Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження у встановленому законом порядку після його державної реєстрації.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  районної державної адміністрації Карацюбу С.І.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                В.Д. Бригинець

 

__________________________________

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               розпорядження голови районної

                                                              державної адміністрації

                                                                 18 листопада 2013 року № 252

 

 

ПОРЯДОК
відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Коропської районної  державної адміністрації

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються  районною державною адміністрацією за запитом на інформацію.

2. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більше як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов доКоропської районної державної адміністрації.

3. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 1 (далі – Заявка) до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату  районної державної адміністрації.

4. На підставі отриманої Заявки відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його до загального відділу апарату районної державної адміністрації для подальшого направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

5. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

6. Після отримання районною державною адміністрацією підтверджуючого документа щодо повної оплати рахунка запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів.

7. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка. При ненадходженні у місячний строк з дня відправлення рахунка документів щодо його повної оплати робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит в журналі обліку робіт з надання виписок про копіювання або друк інформації за запитами.

 

Порядок про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Коропської районної адміністрації станом на 18.11.2013