14 січня 2016

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 835
Київ

 

Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 

Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 1035 від 28.12.2016 
№ 354 від 24.05.2017 
№ 1100 від 20.12.2017}

Відповідно до статті 10-1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, що додається.

2. Розпорядникам інформації, визначеним Законом України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.

3. Державному агентству з питань електронного урядування забезпечити:

належне функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

проведення із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості періодичного моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних із наступною публікацією його результатів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Прем'єр-міністр

України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 жовтня 2015 р. № 835

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

1. Це Положення визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких наборів даних.

Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

відкритість за замовчуванням;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

оперативність і чіткість;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

доступність і використання;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

порівнянність та інтероперабельність;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

покращене урядування і залучення громадян;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

інклюзивний розвиток та інновації.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

відкритий формат - формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;

інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;

машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати і отримувати конкретні дані без участі людини;

метадані - довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;

набір даних - сукупність однорідних значень (записів) даних та метаданих, що їх описують;

оприлюднення набору даних - розміщення розпорядником інформації набору даних в Інтернеті та забезпечення доступу до нього;

паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;

структура набору даних - сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення.

Створення та забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється Державним агентством з питань електронного урядування, яке є його держателем.

Адміністратором Єдиного державного веб-порталу відкритих даних є державне підприємство, яке належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

3. Розпорядники інформації згідно з цим Положенням оприлюднюють у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком, та будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

4. Набори даних оприлюднюються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у тримісячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх оприлюднення та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

5. Для забезпечення доступу до публічної інформації розпорядник інформації:

може здійснювати оприлюднення наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України “Про доступ до публічної інформації”, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; наявності інших обставин);

оприлюднює та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

6. На сторінці кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщується:

паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файла у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);

набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;

форма для зворотного зв’язку користувачів;

інформація про подальше використання набору даних;

інформація про умови використання відкритої ліцензії.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

7. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:

ідентифікаційний номер набору даних;

найменування набору даних (до 254 символів);

стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів);

підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних;

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;

формат (формати), в якому доступний набір даних;

формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);

дату і час першого оприлюднення набору даних;

дату і час внесення останніх змін до набору даних;

дату актуальності даних у наборі даних;

періодичність оновлення набору даних;

ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;

гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

{Абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

{Абзац п'ятнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;

відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” (далі - відповідальна особа розпорядника інформації), та адресу її електронної пошти.

{Абзац сімнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.

8. Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

9. Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:

Тип даних

Формат даних

Текстові дані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архів даних

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

Геопросторові дані

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.

Під час створення нових наборів даних забезпечується використання відкритих форматів даних (формати з позначкою “*” в таблиці) та структурованих даних (формати RDF, XML, JSON, CSV).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

10. Доступ до оприлюднених наборів даних надається за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, якщо відповідний набір даних містить великий обсяг інформації та часто оновлюється (щотижня або частіше).

Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

11. Інтерфейс прикладного програмування має забезпечувати можливість автоматизованого (без участі людини) доступу до всієї інформації оприлюдненого набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі без вихідних та достовірність такої інформації на момент її запиту.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

13. Не допускається припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування протягом 12 місяців з моменту початку надання доступу та з моменту прийняття розпорядником інформації рішення про припинення надання доступу до оприлюдненого відповідного набору даних.

14. Допускається тимчасове припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт на час, що не перевищує 24 години на місяць.

Тимчасове припинення не повинно тривати понад чотири години.

Тимчасовому припиненню надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт повинне передувати відповідне попередження на головній сторінці Єдиного державного веб-порталу відкритих даних не менш як за 24 години до такого тимчасового припинення.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

15. Розпорядник інформації самостійно визначає періодичність оновлення наборів даних, які перебувають у його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством.

Може встановлюватися така періодичність оновлення наборів даних:

для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, - відразу після внесення змін;

для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення: більш як один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку;

для наборів даних, зміни до яких були внесені позапланово, - протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

16.Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів з розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.

{Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

Форма для зворотного зв’язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.

17. На сторінці кожного набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Положенням, розпорядник інформації розміщує таку інформацію:

“Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).”.

18. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних ведеться реєстр оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані, зокрема гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

19. Реєстр оприлюднених наборів даних повинен містити щонайменше такі відомості:

{Абзац перший пункту 19 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

ідентифікаційний номер набору даних;

найменування набору даних (до 254 символів);

формати, в яких доступний набір даних;

гіперпосилання на сторінку набору даних.

20. Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких відкритих машиночитаних форматів з метою повторного використання: CSV, XML, JSON, RDFa, HTML Microdata або інших аналогічних форматах.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

21. Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

{Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}

24. Оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних здійснюється безоплатно відповідальною особою розпорядника інформації, яка заповнює та подає паспорт набору даних, а також подає структуру набору даних та набір даних.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}

25. Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Адміністратор Єдиного державного веб-порталу відкритих даних несе згідно із законом відповідальність за забезпечення цілісності інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних після оприлюднення цієї інформації її розпорядниками.

26. Розпорядник інформації забезпечує оприлюднення нового набору даних відповідно до вимог цього Положення протягом 10 календарних днів.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017}


 

 

Додаток 
до Положення 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 р. № 1100)

ПЕРЕЛІК 
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Усі розпорядники інформації

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника інформації

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Верховна Рада України

Нормативно-правова база України (база даних “Законодавство України”)

Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України

Інформація про законопроекти, що зареєстровані у Верховній Раді України

Інформація про народних депутатів України

Мін’юст

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Реєстр громадських об’єднань

Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр нотаріусів

Державний реєстр атестованих судових експертів

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

Реєстр методик проведення судових експертиз

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів

Реєстр адміністративно-територіального устрою

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”

Генеральна прокуратура України

Інформація про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування

МВС

Інформація про осіб, які переховуються від органів влади

Інформація про викрадені (вилучені) культурні цінності

Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням

Інформація про викрадену, втрачену зброю

Інформація про стан аварійності на автомобільних дорогах

Реєстр зареєстрованих порушень правил дорожнього руху

Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Інформація про викрадені/втрачені паспорти громадянина України

Відомості про заклади, що здійснюють підготовку водіїв

Відомості про номерні знаки, доступні для видачі в результаті реєстрації транспортних засобів

Інформація про виявлені адміністративні правопорушення

Інформація про дорожньо-транспортні пригоди

Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників

Національна поліція

Інформація про стан застосування законодавства про адміністративну відповідальність органами Національної поліції

ДСНС

Узагальнена інформація про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій

Дані Українського гідрометеорологічного центру загального користування

Мінфін

Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей

Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”

Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій

Інформація про державні гарантії

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Форми фінансової звітності

Державний бюджет України (з додатками)

Казначейство

Автоматизована інформаційна система Державної казначейської служби України обліку доходів та видатків бюджетів усіх рівнів

Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (TL_TERRA)

ДРС

Єдиний ліцензійний реєстр

Національне агентство з питань запобігання корупції

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

ДФС

Реєстр платників податку на додану вартість

Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Реєстр великих платників податків

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Реєстр електронних форм податкових документів

Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Довідники пільг, наданих законодавством, із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Перелік типів об’єктів оподаткування

Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

Інформація про надходження податків і зборів

Інформація про нарахування податків і зборів

Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Показники контрольної роботи

Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства

Перелік територіальних органів ДФС, митних постів із зазначенням адрес їх місць розташування

Перелік місць доставки

Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

Ставки ввізного та вивізного мита

Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Реєстр магазинів безмитної торгівлі

Реєстр гарантів

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру

Єдиний державний реєстр місць зберігання

Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Реєстр виданих, тимчасово припинених, анульованих ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Інформація про суми переплат за податковими зобов’язаннями, в цілому та в розрізі основних податків

Дані про податковий борг: загальна сума, безнадійна заборгованість, сума і кількість розстрочок до року і більше року

Інформація про кількість і результат апеляцій

Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)

Інформація про щомісячні відомості про надані відстрочення (розстрочення) сплати податкових зобов’язань, списання податкового боргу (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)

Інформація про щомісячні відомості про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)

Інформація про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати

Інформація про суми донарахувань за актами перевірок

Мінекономрозвитку

Реєстр адміністративних послуг України

Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”

Інформація про застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України

Прогнозні енергетичні баланси

Дані про фактичну ціну реалізації нафти, конденсату

Дані про середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України

Стан інвестиційної діяльності в Україні

Інформація про стан використання експортно-імпортних квот

Перелік товарів, реекспорт яких з митної території України або з митної території третіх країн потребує дозволу Мінекономрозвитку

Реєстри ліцензіатів, яким Мінекономрозвитку видано ліцензії

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт/експорт спирту коньячного і плодового

Реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки

Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки регульованих на законодавчому рівні засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Інформація про зареєстровані національні еталони

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій

База даних про технічні регламенти

Інформація з Реєстру державної системи сертифікації

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Мінекономрозвитку

Реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Дані, що містяться у Національній інформаційній системі державного ринкового нагляду

Інформація, що міститься у системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Перелік проектів, які готуються та реалізуються за підтримки міжнародних фінансових установ та міжнародних організацій

Довідник з інформацією про: марку, модель, рік випуску, тип двигуна, об’єм циліндрів двигуна, тип коробки перемикання передач та пробіг легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів

ДСІВ

Державний реєстр патентів на винаходи

Державний реєстр патентів на корисні моделі

Державний реєстр патентів на промислові зразки

Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем

Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Державний реєстр назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Реєстр організацій колективного управління

Реєстр уповноважених організацій колективного управління

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Державний реєстр договорів, які стосуються права на твір

Державний реєстр авторського права

Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду

Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність

Реєстр одержувачів контрольних марок (який містить перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на таких примірниках, найменування заявників, серії та номери, дати видачі та кількість виданих контрольних марок)

Інформація про основні фінансові показники, що характеризують діяльність організацій колективного управління, з висновками щодо ефективності (або складності) у здійсненні зборів, розподілі та виплаті належної винагороди правовласникам (у розрізі кожного виду використання прав та категорій правовласників)

Аналіз дотримання вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав (включаючи стан виконання зобов’язань користувачами сплачувати винагороду та надавати інформацію про використання прав; виконання організаціями колективного управління функцій і зобов’язань перед внутрішніми і зовнішніми правовласниками, зокрема щодо сумлінності ідентифікації та розшуку правовласників, розподілу і виплати винагороди, обґрунтованості вирахувань; дотримання організаціями колективного управління вимог прозорості та підзвітності)

Результати моніторингу діяльності уповноважених організацій колективного управління

План заходів щодо удосконалення організаційних і правових умов для інтелектуальної, творчої діяльності, забезпечення ефективної охорони майнових прав на об’єкти авторських і суміжних прав, запобігання використанню таких об’єктів без згоди власників прав (крім випадків, встановлених законом) - із зазначенням статусу їх виконання

МОЗ

Національний перелік основних лікарських засобів

Державний реєстр небезпечних факторів

Державний реєстр дезінфекційних засобів

Державні санітарні норми та правила

Гігієнічні нормативи

Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів

Державний формуляр лікарських засобів

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Реєстр медико-технологічних документів

Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням

Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта

Реєстр галузевих нововведень

Інформація з бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ

Ліцензійний реєстр МОЗ

Народна медицина (цілительство)

Інформація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я

Дані щодо статистики захворювань відповідно до форм медичної статистичної звітності (№ 7 - № 25; № 31-здоров - № 60-здоров), до рівня району, міста або лікувально-профілактичного закладу, з 1991 року по теперішній час (у разі відсутності - починаючи з року, коли інформація є в наявності)

Єдиний державний реєстр закладів охорони здоров’я

Дані інформаційної системи “МедСтат”

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну

Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міненерговугілля

Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій

Звіти, що готуються в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

Баланс природного газу (оперативні дані)

Видобуток вугілля в Україні (за шахтами, марками продукції)

Видобуток газу в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Видобуток та переробка уранової сировини

Виробництво та відпуск електричної енергії атомними електростанціями

Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями

Витрати теплової енергії на її транспортування в теплових мережах (підприємствами, що підпорядковані Міненерговугіллю)

Виявлені та усунені порушення у роботі атомних електростанцій

Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями і тепловими електростанціями

Дебіторська та кредиторська заборгованість (за підприємствами, підпорядкованими Міненерговугіллю)

Запаси природного газу в підземних сховищах газу (розподіл запасів за конкретними підземними сховищами газу, відсоток заповненості)

Магістральні мережі об’єднаної енергетичної системи України (несальдовані надходження електричної енергії в мережу, у тому числі з інших енергетичних систем України, та абсолютні витрати)

Обсяг готової товарної продукції (в оптових цінах - за підприємствами)

Обсяг реалізованої продукції (в оптових цінах - за підприємствами)

Обсяг імпорту/експорту вугілля (за напрямками, обсягом і митною вартістю)

Обсяг постачання природного газу до України (за напрямами)

Обсяг розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазовими компаніями (оперативні дані)

Оплата населенням постачання природного газу (відсотків оплати - за областями)

Оплата підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей поставок природного газу (обсяг заборгованості, відсотків оплати - за підприємствами)

Переробка вугілля (в розрізі підприємств)

Питомі витрати палива на відпуск електричної енергії енергетичними компаніями та електростанціями

Порівняльний аналіз максимального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України за режимні робочі дні

Поставка і наявність палива теплових електростанцій (оперативні дані)

Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рік

Прогнозний (орієнтовний) склад блоків та виробіток електричної енергії теплових електростанцій енергогенеруючих компаній

Прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Пропускна спроможність міждержавних перетинів для експорту/імпорту електричної енергії та їх поточне завантаження

Рух палива на енергетичних підприємствах

Середня фактична ціна 1 тонни товарної вугільної продукції (за юридичними особами, за марками вугілля)

Собівартість готової вугільної продукції (за підприємствами)

Технологічні витрати електричної енергії на передачу електричними мережами 0,38-800 кВ

Фактичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Фактичний баланс потужності в об’єднаній енергетичній системі України за день максимуму електроспоживання

Фактичний обсяг товарної вугільної продукції (в оптових цінах, за юридичними особами)

Баланс природного газу (оперативні дані)

Видобуток газу в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Видобуток нафти та газового конденсату в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Запаси природного газу в підземних сховищах газу (оперативні дані)

Надходження газу від видобувних компаній (за оперативними даними ПАТ “Укртрансгаз”)

Обсяг постачання природного газу до України (за напрямами)

Обсяг розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазовими компаніями (оперативні дані)

Прогноз розвитку нафтогазового комплексу на наступний рік

Транспортування газу трубопроводами (за оперативними даними ПАТ “Укртрансгаз”, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)

Видобуток вугілля в Україні (за шахтами, марками продукції)

Втрати теплової енергії на її транспортування в теплових мережах

Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями та електростанціями

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій

ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Інформація про обсяги споживання газу в Україні

Обсяг імпорту/експорту нафтопродуктів (за напрямами, обсягом і митною вартістю)

Обсяг імпорту/експорту природного газу (за напрямами, обсягом і митною вартістю)

Обсяг перевалки нафти і нафтопродуктів у портах (за даними Адміністрації морських портів)

Обсяг розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазовими компаніями

Розрахунки за природний газ, поставлений ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за категоріями споживачів, за регіонами)

Транспортування нафти трубопроводами (за оперативними даними ПАТ “Укртранснафта”, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)

Транспортування нафти трубопроводами (оперативні дані, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)

Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”

Дані про граничні величини споживання електричної енергії

Аналіз використання палива в Україні тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями

Баланс виробництва і споживання електричної енергії (прогнозований і фактичний)

Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями

Динаміка і структура споживання електричної енергії (за категоріями споживачів)

Експорт електричної енергії з України

Несальдовані надходження і витрати електричної енергії в магістральних і міждержавних мережах об’єднаної енергетичної системи України

Обсяг імпорту/експорту електричної енергії (за напрямами, обсягом і митною вартістю)

Порівняльний аналіз максимального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України у дні осіннього-зимового максимуму

Робота блочного обладнання теплових електростанцій (за енергоблоками)

Споживання електричної енергії в Україні за категоріями споживачів

Державне підприємство “Енергоринок”

Обсяг електричної енергії, придбаної з оптового ринку електричної енергії

Структура електричної енергії, придбаної та проданої державним підприємством “Енергоринок”

Довідка про перерахування коштів за електричну енергію виробникам та іншим учасникам оптового ринку електричної енергії (прогнозні дані)

Держенергоефективності

База даних енергетичних сертифікатів

МОН

Єдина державна електронна база з питань освіти (відомості з Реєстру вищих навчальних закладів)

Деперсоніфіковані дані учасників зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета

Мінінфраструктури

Бази даних Регістру судноплавства України

Перелік поштових індексів та відділень поштового зв’язку України

Інформація про стан аварійності на транспорті в Україні

Звіти про перевезення небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, морським транспортом

Розклад руху пасажирських поїздів, на які відкрито продаж квитків

Інформація про споживання енергетичних ресурсів приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту

Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту

Інформація про обсяги перевезення вугілля за станціями відправлення та призначення

Інформація про контактні дані підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Інформація про оренду вагонів ПАТ “Укрзалізниця”

Реєстр суден малого флоту

Реєстр судозаходів

Портова статистика з перевалки вантажів у розрізі терміналів та причалів

План ремонтних та капітальних днопоглиблювальних робіт та статус їх виконання

Інформація про зібрані портові збори у розрізі їх видів та портів

Інформація про обсяг, вантажообіг та дохід від вантажних перевезень у розрізі номенклатурних груп вантажу, родів вагонів, видів сполучення і тарифних класів (вантажовідправник, вантажовласник, експедитор) із зазначенням типу вантажу, вагона, напрямку, тарифної схеми, інформації про сплату за перевезення

Інформація про обсяги відправлених, прийнятих вантажів у розрізі станцій

Реєстр наявних вагонів ПАТ “Укрзалізниця” за типами

Інформація про обсяги ремонту вагонів (одиниць, гривень)

Інформація про пробіг вантажних вагонів у порожньому стані (порожній пробіг)

Дані щодо вагонного господарства (наявність вагонів ПАТ “Укрзалізниця” у робочому та неробочому парку за родами рухомого складу)

Дані щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту)

Дані щодо локомотивного господарства у розрізі видів тяги та роду роботи

Пасажиропотік на постійних приміських маршрутах

Інформація про міжнародні перекази

Перелік поштових відділень

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних подій на автомобільних дорогах загального користування

Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Річні плани закупівель підприємств

Фінансова звітність підприємств

Інформація про видані картки цифрових тахографів

Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг та натуральних показників

Інформація про оренду вагонів ПАТ “Укрзалізниця”

База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій в розрізі контрактів з відображенням фактично витрачених сум

Перелік фактичних тарифів на перевантаження державних стивідорів

Інформація про кількість та маршрут перевезення пасажирів у структурі

Інформація про пасажиропотік пасажирських поїздів далекого сполучення

Державіаслужба

Державний реєстр цивільних повітряних суден

Інформація про стан розгляду справ щодо стягнення штрафних санкцій з компаній-авіаперевізників, які порушили повітряний простір

Інформація про пасажиропотік у розрізі аеропортів та авіакомпаній

Статистичні дані щодо регулярності польотів та аварійних випадків

Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден

Реєстр авіаційних компаній, призначених для експлуатації міжнародних повітряних ліній

Тексти (умови) укладених міжнародних угод щодо використання повітряних ліній та ступінь їх використання

Перелік країн, з якими Україна має двосторонні угоди про міжнародне повітряне сполучення на умовах повної лібералізації авіаційних перевезень

Перелік країн, з якими Україна має двосторонні угоди про міжнародне повітряне сполучення на умовах призначення не більше одного авіаційного перевізника з кожної сторони

Реєстр укладених міжнародних угод про повітряне сполучення

Укртрансбезпека

Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті

Інформація про результати здійснення державного контролю за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху та контролю за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті

Реєстр трамвайних вагонів і тролейбусів

Інформаційні звіти про кількість перевірених транспортних засобів, сум накладених штрафних санкцій та сплачених до державного бюджету у грошовому еквіваленті за видами (щокварталу, в розрізі управлінь)

Укравтодор

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, у тому числі з обов’язковим опублікуванням вартості робіт, строку виконання та змін (у частині вартості та строків) у разі внесення, із зазначенням початкової та остаточної вартості об’єкта

Просторові координати автомобільних доріг загального користування державного значення

Дані щодо техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення в розрізі автомобільних доріг, у тому числі із зазначенням категорії, пікетної прив’язки автомобільної дороги, геометричних та технічних характеристик, показників рівності та міцності, обсягів руйнувань

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування (дані про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування державного значення)

Інформація про виконання робіт за об’єктами капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення станом на поточну дату

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандартів CoST - Construction Sector Transparency Initiative Infrastructure Data Standards

Протоколи засідань технічної ради Укравтодору (з фіксацією поіменного голосування)

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування

Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Висновки державної будівельної експертизи щодо проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (щодо кожного об’єкта після отримання такого висновку)

Звіти про врахування замовниками рекомендацій CoST під час будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення

Розподіл коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення між службами автомобільних доріг в областях

Звіт про виконання щорічного фінансового плану ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”

Звіт Укравтодору про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідний рік

Мінсоцполітики

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії

Інформація про основні показники рівня життя населення

Результати моніторингу показників заробітної плати

Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України

Довідник телефонів гарячих ліній для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Інформація про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Дані інформаційної системи “Житлові субсидії”

Реєстр отримувачів коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам

Реєстр оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб за населеними пунктами та регіонами

Дані інформаційної системи “Наш Дім”

Класифікатор професій

Пенсійний фонд України

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування

Дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду України

Дані про розмір середньої заробітної плати для обчислення пенсії

Дані про виконання бюджету Пенсійного фонду України

Узагальнені дані реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про кількість застрахованих осіб, одержувачів пенсій, їх заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу та компенсацію, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, розмір призначених пенсійних виплат

Центральний апарат Служби зайнятості

Дані єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості України

МТОТ

Дані з інвестиційних проектів та залучення інвестицій, кредитів та грантів для реалізації проектів з питань, що належать до компетенції МТОТ

Інформація про порушення прав і свобод людини, внутрішньо переміщених осіб, мешканців територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Інформація про заходи, спрямовані на захист державних активів, що перебувають на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та/або тимчасово окупованій території

Мінкультури

Державний реєстр нерухомих пам’яток України

Державний реєстр національного культурного надбання

Державний реєстр виробників та розповсюджувачів фільмів

Історико-містобудівні обґрунтування

Інформація про видані посвідчення національного фільму

Інформація про фільми, вироблені за державні кошти

Інформація про відвідування кінотеатрів та присутність національних фільмів у прокаті (коефіцієнт відвідуваності у містах і загальний в країні, кількість найменувань за видами фільмів, а також кількість сеансів у часові періоди: ранок, день, вечір)

Дані про обсяги касових зборів у розрізі національних і зарубіжних фільмів (сума і відсоткове співвідношення)

План заходів, спрямованих на підвищення рівня кінообслуговування населення (наявності кінотеатрів, мобільних пересувних цифрових комплексів, кіноклубів або інших майданчиків, пристосованих для кінопоказу) - із зазначенням статусу їх виконання

Інформація про відвідування театрів (у тому числі кількість платних, пільгових і безоплатних відвідувачів)

Дані про поповнення репертуарів театрів новими постановками за творами сучасних вітчизняних драматургів і композиторів

Реєстр суб’єктів ринку творів мистецтва (аукціонних домів, галерей, художніх салонів, крамниць тощо, у тому числі тих, що здійснюють продаж за допомогою Інтернету), які як продавці, покупці або посередники беруть участь у процесі публічного перепродажу оригіналів художніх творів чи рукописів

Дані щодо обсягів здійснених продажів творів мистецтва (у тому числі перепродажів, з виокремленням доходів, з яких виплачується винагорода, передбачена правом слідування)

Інформація про стан комплектації вітчизняними виданнями бібліотечних фондів і їх використання

Інформація про наявність культурно-мистецької інфраструктури, технологічного, сервісного та іншого ресурсного забезпечення створення (виробництва) культурних благ

Дані про частку культурних і креативних індустрій у валовому внутрішньому продукті (номінальному) в розрізі областей та за видами культурно-мистецької діяльності

Звіт про заходи щодо поліпшення виміру частки культурних і креативних індустрій у валовому внутрішньому продукті

Огляд інструментів підтримки культурних і креативних індустрій, запровадження спеціальних податкових стимулів і преференцій, а також визначення ефективності застосування таких інструментів (правових чи фінансових)

Підсумки моніторингу застосування та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами (інституціями) культури

Огляд про стан поширення вітчизняного культурного продукту і культурних послуг, утримання їх цінової доступності та заходів з підвищення рівня споживання таких послуг

Рішення колегії

Перелік та інші відомості про музеї України

Мінмолодьспорт

Інформація про напрями діяльності та контакти молодіжних центрів праці в Україні

Реєстр визнаних видів спорту в Україні

Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту

Єдина спортивна класифікація України

Списки спортсменів України з олімпійських видів спорту, які посіли перше - шосте місце на офіційних міжнародних змаганнях

Інформація про національні збірні команди України

Рейтинги з неолімпійських та олімпійських видів спорту

Єдиний електронний реєстр спортивних споруд

Інформація про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

Інформація про проведення статистичних спостережень про сферу фізичної культури і спорту, списки спортсменів України з неолімпійських видів спорту, що посіли перше - третє місце на офіційних міжнародних змаганнях

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік

Інформація стосовно системи відбору до складу національної збірної команди України для участі у головних змаганнях з олімпійських видів спорту

Інформація про склад національної збірної команди України різних вікових груп

Правила змагань з видів спорту

Інформація про антидопінгову діяльність

Перелік дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої спортивної майстерності

Звіт за формою № 5-ФК

Звіт за формою № 8-ФК

Навчальні програми з видів спорту

Рейтинги серед шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих дитячо-юнацьких закладів спортивного профілю та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, нормативно-правові акти, розпорядчі документи з питань розвитку олімпійського спорту, дитячо-юнацького та резервного спорту, науково-методичного та методичного забезпечення збірних команд України

Мінприроди

Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Дані регіональних реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів України

Державний кадастр тваринного світу

Державний кадастр природних територій курортів

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Переліки ліцензіатів

Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища

Інформація про заповідання території України

Загальнодержавна екологічна автоматизована інформаційно-аналітична система забезпечення доступу до екологічної інформації

Дані про державні випробування та реєстрацію пестицидів та агрохімікатів

Дані державної системи моніторингу довкілля

Дані автоматизованої системи геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами та персоналом

Дані кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України

Інформація про стан довкілля (вода, земля, повітря, біорізноманіття)

Перелік міжнародних угод у сфері охорони навколишнього природного середовища, стороною яких є Україна, та стан їх виконання

Держгеонадра

База даних спеціальних дозволів на користування надрами

Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи користування надрами

Об’єкти для залучення інвестицій

Дані державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин

Дані державного кадастру родовищ підземних вод

Дані реєстру нафтових та газових свердловин

Дані державного балансу запасів корисних копалин

Інформація про стан мінерально-сировинної бази України

Оглядові геологічні карти

Держекоінспекція

Реєстр даних з он-лайн датчиків про стан довкілля у місцях їх розташування

Реєстр інспекторів та звіти про їх роботу і місцезнаходження (прив’язка до GPRS)

Перелік моніторингових заходів та результати їх здійснення

Перелік проведених перевірок та звіти про проведення таких перевірок

Звіти про кінцевий результат вирішення питання стосовно виявлення певного порушення у стані довкілля

Пропозиції, які були розроблені та надіслані Держекоінспекцією до Мінприроди, щодо поліпшення стану довкілля в Україні

Держводагентство

Загальні показники використання водних ресурсів України

Дані державного моніторингу поверхневих вод

Мінагрополітики

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства

Інформація про лісові пожежі

Дані моніторингу лісів

Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників

Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб

Реєстр насаджень технічних і столових сортів винограду у господарствах усіх форм власності

Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

Державний реєстр технічних засобів для агропромислового комплексу України

Фонд нормативних документів Мінагрополітики

Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів

Державні книги племінних тварин

Реєстр заявок

Реєстр патентів

Єдиний державний реєстр тварин

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві

Реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання

Інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення

Дані системи моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення

Інформація про обсяги вилову - за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

Держлісагентство

База даних “Мисливець”

Відомості Державного лісового кадастру

Держрибагентство

Інформація про кількість водойм за напрямами та із зазначенням власників/орендаторів

Інформація про стан та обсяги рибних запасів у водоймах, де ведеться промисловий вилов

Інформація про обсяги вилову - за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

Інформація про обсяги вселення молоді (або плідників) риб - за видами риб у розрізі водойм, адміністративних одиниць, річкових басейнів

Держпродспоживслужба

Реєстр затверджених експортних потужностей

Реєстр операторів ринку та потужностей харчових продуктів, на які видано експлуатаційний дозвіл

Реєстр потужностей (об’єктів)

Державний реєстр потужностей операторів ринку

Реєстр ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів

Державний реєстр генетично модифікованих організмів - джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням

Реєстр виробників органічної продукції (сировини)

Реєстр потужностей, з яких може здійснюватися ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, відповідно до Закону України“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

Реєстр потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну товарів відповідно до Закону України“Про ветеринарну медицину”

Інформація про обмеження на ввезення в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду у зв’язку з виявленням небезпечних хвороб тварин

Перелік висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих Держпродспоживслужбою

Переліки об’єктів регулювання відповідно до Закону України “Про карантин рослин”

Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Результати аналізу ризиків, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Інформація про заборону імпорту об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Перелік регульованих шкідливих організмів, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Рішення про запровадження або скасування карантинного режиму, визначеного Законом України “Про карантин рослин”

Огляд поширення карантинних організмів в Україні

Державний реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

Реєстр потужностей (об’єктів) та їх операторів, що провадять діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів

Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків

Мінрегіон

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад

Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва

Державні та галузеві будівельні норми

Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Перелік технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування

Матеріали Генеральної схеми планування території України

Реєстр саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

Реєстр атестованих осіб

Відомості (метадані) про містобудівну документацію, невід’ємно пов’язані через систему гіперпосилань з електронними копіями відповідної документації (документів), розміщеної (розміщених) на інтернет-ресурсах уповноважених органів містобудування та архітектури та виконавчих органів місцевого самоврядування

Державний класифікатор будівель та споруд

МЗС

Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна

Список іноземних дипломатичних місій в Україні

Адміністрація Держспецзв’язку

Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації

Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації

Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України

Перелік засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

Держгеокадастр

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які планується продавати на земельних торгах

Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Перелік видів документації із землеустрою

Інформація про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

Відомості Державного земельного кадастру

Інформація про моніторинг земель

Перелік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду

Держстат

Довідник розділів статистики

Метаописи державних статистичних спостережень

Звіти про якість

Результати статистичних спостережень (статистична інформація)

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Статистична класифікація продукції (СКП)

Номенклатура продукції промисловості (НПП)

Основні промислові групи (ОПГ)

Номенклатура продукції будівництва (НПБ)

Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ)

Номенклатура продукції рибальства і аквакультури (НПРА)

Класифікація видів вантажів (КВВ)

Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)

Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

Класифікація країн світу (КС)

Класифікація валют (КВ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Статистичний класифікатор органів державного управління (СКОДУ)

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД)

Фонд державного майна

Єдиний реєстр об’єктів державної власності

Реєстр концесійних договорів

Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Реєстр організаторів аукціонів з відчуження майна

Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств

Реєстр договорів (угод) Фонду державного майна про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності

Перелік потенційних об’єктів оренди державного майна

Антимонопольний комітет

Зведений перелік суб’єктів природних монополій

Рішення та рекомендації Антимонопольного комітету

Реєстр суб’єктів природних монополій

Держархбудінспекція

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Інформація про виконавців робіт з обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, підприємства, установи та організації, у складі яких є відповідальні виконавці таких робіт

Нацкомфінпослуг

Державний реєстр фінансових установ

Перелік фінансових компаній, яким видано ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів

Перелік осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Єдиний реєстр бюро кредитних історій

Перелік осіб, які мають сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ

Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

Перелік осіб, які мають сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ

Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звітності, а саме: обсяг наданих фінансових послуг, зобов’язання, активи, капітал, дані про фінансові результати їх діяльності та інші показники звітності

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

НКРЕКП

Дані про виробництво теплової енергії

Дані про споживання теплової енергії

Повна розшифровка тарифу із зазначенням закладених грошових коштів та у натуральному вимірі

Аналіз виконання тарифу

Реєстр суб’єктів господарювання, що провадять свою господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

НКЦПФР

Інформація, що міститься в Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів

Інформація про фінансові установи, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Інформація, що міститься в Реєстрі правопорушень на ринку цінних паперів

Відомості про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій емітентів цінних паперів

Інформація, що міститься у Державному реєстрі випусків цінних паперів

Інформація, що міститься у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств

Інформація, що міститься в Реєстрі аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

НКРЗІ

Реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування

Національний банк

Інформація про власників істотної участі у банках України

Довідник банків України

Інформація про генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій

Oсновні показники діяльності банків України

Значення економічних нормативів у системі банків України

Інформація про доходи та витрати банків України

Дані фінансової звітності банків України

Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Небанківські фінансові установи, яким Національним банком видано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Вищий господарський суд України

Відомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

Оголошення у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Інформація про банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація

ДСА

Реєстр електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб

Реквізити для сплати судового збору

Єдиний державний реєстр судових рішень

Судова статистика

Перелік судів із зазначенням коду ЄДРПОУ, юридичних адрес та електронних адрес для листування

Реєстр судових справ з результатами автоматичного розподілу між суддями та результатами повторного автоматичного розподілу справ відповідно до положення про автоматизовану систему документообігу суду

Реєстр судових засідань (номер справи, суддя, сторони, результат засідання, дата і причина перенесення)

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців

Результати виборів Президента України

Результати виборів до Верховної Ради України

Адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій

Адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі, до яких належать виборча адреса виборця і адреси приміщень для голосування

Межі виборчих округів

Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

Схема планування території Автономної Республіки Крим (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства складають інформацію з обмеженим доступом)

Місцеві держадміністрації

Схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій)

Схеми планування територій районів (для райдержадміністрацій)

Органи місцевого самоврядування

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Перелік об’єктів комунальної власності

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

Результати радіаційного контролю

Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів

Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства складають інформацію з обмеженим доступом)

Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб - перед суб’єктами господарюваня)

Інформація про інвестиційні договори, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них

Відомості щодо схем розміщення засобів пересувної торгівлі

Відомості щодо схем розміщення засобів сезонної торгівлі

Відомості щодо ярмарків (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договорів, укладених з організаторами таких ярмарків

Дані про розміщення громадських вбиралень

Відомості щодо залучення пайової участі (як у забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, так і в утримання об’єктів благоустрою)

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення

Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

Розклад руху громадського транспорту

Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту

Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

Перелік укладених договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

Інформація про заповнюваність пасажирських і приміських поїздів

Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт

Схеми планування територій громад та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)

Інформація про дотримання державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами (інституціями) культури, підсумки споживання культурних благ і їх доступність для різних категорій населення

Огляд стану забезпечення правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності (щодо дій органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, спрямованих на запобігання та припинення порушень прав інтелектуальної власності) з переліком проведених заходів для підвищення обізнаності та поваги до інтелектуальної власності, розвитку культури суспільства у зазначеній сфері

{Додаток в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017}