Коропська РДА
   Анонси

    

    

    

    

   Організаційна структура, функції, повноваження

   Назад

   Організаційна структура, місія, функції, повноваження,

   основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси фінансового

   відділу Коропської райдержадміністрації

    

   Фінансовий відділ Коропської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної держадміністрації, утворюється головою райдержадміністрації, підпорядкований йому, а також є підзвітним та підконтрольним Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, утримується за рахунок коштів державного бюджету. 

   Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Коропської райдержадміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів Чернігівської ОДА.

   Поштова адреса: 16200 смт. Короп, вул. Кибальчича,1 (4-й поверх, каб №45).

   Електронна пошта: koropfin@i.ua, kpadm_finans@cg.gov.ua

    

   Структура управління

    

   *******

    

   Основними завданнями управлінням є:

   забезпечення реалізації державної бюджетної політики в Коропському районі; складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд відповідній місцевій державній адміністрації;

   підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

   розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

   здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідного районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.

   Напрямки роботи:

   1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

   2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

   3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

   4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;

   5) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

   6) організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогнозує на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

   7) складає затверджений тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

   8) затверджує паспорта бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

   9) здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

   10) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

   11) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районних держадміністрацій;

   12) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозує та аналізує надходження доходів до районного бюджету;

   13) організовує виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органами державної податкової служби, управлінням Державної казначейської служби України в Коропському районі, забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

   14) готує і надає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

   15) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

   16) розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

   17) проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів; 18) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

   19) інформує керівництво району про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає річний та квартальний звіт про виконання районного бюджету.

    

    

    

   Назад    

    

   21 Жовтня 2019 13:31
   ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ! 29 жовтня 2019 року з 11.00 до 13.00 год. відбудеться прямий телефонний зв’язок в.о. голови районної державної адміністрації Кузуба Віктора Миколайовича  з населенням району. Тел. (04656)2-14-32

   10 Жовтня 2019 09:00
   11 Вересня 2019 11:20
   22 Серпня 2019 15:19
   22 Серпня 2019 09:46
   13 Лютого 2019 16:39
   06 Березня 2018 11:42