Коропська РДА
   Анонси

    

    

    

   Новини

   Назад

   До100- річчя  архівної справи

   Архівна справа України налічує кількасотлітню історію.

   Перші сховища документів були засновані на території нашої держави ще в часи Київської Русі в IX-X століттях. Традиції зберігання важливих документів відомі в Галицько-Волинській державі, Великому Князівстві Литовському, в часи козацької доби.

   З XIX століття розпочались спроби наукового осмислення діяльності архівних установ. Із початку XX століття архіви перетворились із сховищ відпрацьованих документів на скарбниці безцінної інформації про минуле. Події 1917-1920 років стали поворотним рубежем в історії архівної справи. Вони вплинули на архіви двояко. У 1917 році територія нашої держави була поділена між Австро-Угорщиною і Росією, які воювали між собою в Першій світовій війні. Безперечно, в умовах Першої світової війни і революційних подій архіви зазнали величезних втрат. Проте був і інший бік медалі. Архівна справа в таких важких умовах вийшла на якісно новий рівень.

   Після створення Центральної Ради в часи УНР було здійснено цілий ряд заходів для збереження архівів та мінімізації негативного впливу бурхливих революційних подій.

   Про підвищення ролі архівів та їх важливе значення для української держави свідчить створення восени 1917 року бібліотечно-архівного відділу при департаменті мистецтв Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, основними напрямками діяльності якого були: реєстрація архівів Української держави, складання їх детальних описів, розширення діяльності існуючих архівних комісій та утворення нових.

   Восени 1917 року в Петрограді з ініціативи Генерального Секретаріату було створено комісію, яка почала реєструвати предмети і документи історичного минулого України в фондах петроградських архівів, музеїв та навіть приватних колекціях. Уряд Центральної Ради надавав також важливого значення розбудові системи державних архівних установ.

   В березні 1918 року при Головному управлінні Генштабу був створений Державний військово-історичний архів. На нього покладались функції архівного управління, яке мало організувати військово-історичні архіви.

   Реалізацією державної політики в архівній галузі району забезпечують архівний відділ Коропської районної державної адміністрації, комунальна установа Коропської районної ради «Трудовий архів», органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності.

   Архівний відділ райдержадміністрації здійснює управління архівною справою та діловодством на території району та об’єднаної територіальної громади. Забезпечує приймання, зберігання, облік і охорону: документів Національного архівного фонду; документів особового походження; фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району; друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи; облікових документів і довідкового матеріалу до них.

   На зберіганні у відділі знаходиться 264 фонди управлінської документації та 2 фонди особового походження (фонди В.Є.Куриленка. та В.М. Михайленко). Всього 266 фондів,  у тому числі 30 фондів періоду незалежності. В даних фондах зберігається 29479 справ постійного зберігання управлінської документації та 92 справи особового походження. Також налічується 1 фонд фотодокументів, в якому зберігається 6 одиниць обліку.

    

    

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОЗАХИСНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 60–80-х рр. ХХ ст..doc

   «Номенклатура справ»

   Номенклатура справ є систематизованим переліком найменувань справ, створюваних у діловодстві установи, оформлених у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ.

   Номенклатура справ є обов'язковим для кожної установи інформаційним довідником, який складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого пошуку документів за змістом і видом та їх відбору для внесення до складу Національного архівного фонду.

   Існують три види номенклатур справ: типова, примірна та індивідуальна. Незалежно від наявності типової чи примірної номенклатури справ кожна установа повинна мати індивідуальну номенклатуру справ.

   Під час складання індивідуальної номенклатури справ необхідно мати на увазі, що:

   - вона складається на підставі вивчення документів з усіх питань його діяльності;

   - з примірної номенклатури справ до індивідуальної переносяться тільки ті заголовки справ, документи яких фактично утворюються в діяльності установи. Дозволяється включати заголовки справ, не передбачені примірною номенклатурною;

   - під час складання індивідуальної номенклатури справ необхідно уточнювати, конкретизувати заголовки справ, які наведені у примірній номенклатурі справ;

   - залежно від обсягу документів у справі та строків їхнього зберігання в індивідуальній номенклатурі справ дозволяється об’єднувати чи дрібнити справи, зазначені у примірній номенклатурі справ;

   - строки зберігання справ, передбачені примірною номенклатурою, переносяться до індивідуальної.

   Номенклатура справ призначена для встановлення в установі єдиного порядку формування справ незалежно від форми носія інформації, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом і видом, визначення строків зберігання справ і є основою для складання описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, а також для обліку справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання.

   Індивідуальна номенклатура справ підлягає переоформленню у разі суттєвих змін у структурі чи напрямках діяльності, але не рідше одного разу на 5 років. За відсутності таких змін наприкінці кожного діловодного року номенклатура справ обов’язково має бути уточнена, передрукована й затверджена на поточний рік керівником установи.

   Строки зберігання справ визначаються Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 № 578/5. Для справ, не передбачених Переліком, строки зберігання встановлюються на підставі їх вивчення експертною комісією установи.

   Перелік типових документів набув чинності з 01 січня 2013 року, тому звертаюся до керівників установ, які пройшли реорганізацію, в яких номенклатури погоджені ЕПК ДАЧО до 2013 року: поновіть свої номенклатури на 2017 рік.

   Завідувач архівного сектору Р.М.Лабадин

   День Соборності України

   День Соборності – свято України, що відзначається щороку 22 січня в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

   Ідея соборності бере свій початок від об`єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик.

   В результаті ухвалення ІІІ Універсалу Української Центральної Ради 7 листопада 1917 року була проголошена Українська Народна Республіка, до складу якої увійшло 9 українських губерній . Під впливом цих подій в жовтні 1918 року у Львові представники західноукраїнських політичних партій створили Українську Національну Раду, а 19 жовтня того ж року було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Відтоді між урядами УНР і ЗУНР велися переговори про втілення ідеї соборності.

   Проголошення злуки було призначено на 12:00 годину 22 січня 1919 року, тобто першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України.

   22 січня було проголошено всенародним і державним святом. День видався погідний та гарний, з легким морозом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами, гербами. О 9:00 ранку в усіх церквах відправляли богослужіння.

   Головні торжества проголошення злуки проходили на Софійській площі. При вході з вулиці Володимирської на Софійську площу було зведено тріумфальну арку, прикрашену старовинними гербами. Рівно о 12:00 розпочалася урочиста церемонія проголошення Акту злуки. Ним стверджувалось об`єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій в єдину соборну Українську державу , яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і возз’єднався на своїй землі в єдиній Українській державі…..

   Підготувала Начальник архівного відділ Коропської РДА Т.М.Зозуля

    

    

   СВІТОВА ВЕЛИЧ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

   Світова велич письменника визначається багатьма складниками: його місцем у світовому літературному процесі, впливами на читача та хід історичних подій, внеском нових ідей і нових мистецьких засобів та скарбів у загальнолюдську культуру.

   Талант Шевченка, його допитливість, незвичайна любов до всього рідного, до свого пригнобленого народу, до своєї культури, що перебувала тоді в московському ярмі, а також освіта, начитаність, праця над собою – все це було ґрунтом для появи геніальних його творів. Від виходу з друку першого видання «Кобзаря» і до сьогодні про Шевченка, його життя і геніальну творчість надруковано стільки статей, розвідок не тільки в Україні, а й по інших країнах світу, що їх навіть не перелічити.

   Т.Г.Шевченко силою свого полум’яного й мистецького слова, силою своєї загальнолюдської правди переступив кордони рідної і дорогої України. Його твори відразу пробили мур байдужості й ворожості до українського слова, піднісши відразу нашу мову і літературу на нечувану височінь.

   На Черкащині,в селі Моринці, у родині селянина-кріпака народився великий поет,художник. Що означає слово «кріпак»? Це людина закріплена за паном, яка працює на нього. Пан міг кріпака продати, купити, виміняти,як річ..

   У селі Кирилівка минули дитячі роки Тараса. В селі збереглась могила матері, яка молодою пішла з життя, залишивши осиротілих дітей. Збереглася також хата дяка, в якій вчився Шевченко. На кладовищі – могила батька Григорія Івановича. Є в селі музей Тараса Григоровича, пам’ятник великому поету.

   Як і заповідав поет, його поховано на Дніпром на високій Чернечій горі, яку народ називає Тарасовою.

   «Я так її люблю, я так її люблю Мою Україну убогу…» - писав поет. Україні він віддав своє життя і мріяв бачити її і український народ вільними. Народ пам’ятає свого Кобзаря, вшановує його пам'ять : іменем Шевченка названо вулиці, театри, Національний університет носить його ім`я. На майданах міст і сіл споруджено пам’ятники поету. Він був сином мужика, а став володарем у царстві духа. Він був кріпаком, а став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, а вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

   Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше ніж десять армій. Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в щастя для нього самого.

   Перегнули ми останню сторінку «Кобзаря», доторкнулися душею до палкого й нескореного серця поета. А пісні, вже півтора століття співає український народ, а скільки ще співатиме – залежить від нас з вами. Адже нам творити долю української пісні, української мови, українського народу. Тож нехай «Заповіт» великого Кобзаря стане заповітом для нас – зберегти мову народу, його звичаї, його пісні і пронести через віки у майбуття.

    

   Архівний відділ райдержадміністрації

   .

   Список фондів, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі Коропської райдержадміністраціїЗавантажити >>>

   ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ : ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

    

   Найстрашніше зазирати в безодню, в яку боїшся впасти… Народ хліборобів і співаків намагалися зробити народом канібалів і злодіїв – тавро 1933 року горить і досі на чолі нашого буття…

   Голодомор 1932-1933 років за своєю суттю не був ні випадковістю, а ні унікальним епізодом у долі українського народу. Настав час до кінця усвідомити раз і назавжди, що це був лише один з найближчих до нас, уцілілих і нині сущих українців, етап планомірного викорінення української нації, неприйняття існування якої глибинно закладене у нащадків північних племен, яким наш народ дав свою віру, культуру, цивілізацію і навіть імення.. У відповідь на це не лише від з`яви Московського царства, а ще з самої княжої доби в Україну-Русь безперервно накочуються хвилі ненависті, жорстокості, тотального зруйнування українства.

   Лукава фраза, що історія навчає тому, що не навчає нічому, не для нас українців. Вона змайстрована тими, хто хотів би щоб людство забуло про їхні диявольські сліди в історії, щоб утекти від суду Божого і суду людського.

   Забуття – заповіт для катівських нащадків. Вічна пам'ять – святий урок для нащадків невинно убієнних. Ці уроки українство має засвоїти і нарешті починає засвоювати.

   У результаті зумисних дій влади голодна смерть щодня забирала тисячі невинних життів. Особливо великою була смертність серед дітей. У вересні 1933 року за шкільні парти не сіло близько двох третин учнів. Зрештою влада заборонила реєструвати смертність від голоду та приховувала Голодомор від світової громадськості.

   Голод не був наслідком засухи чи неврожаю, а став результатом цілеспрямованої політики комуністичного режиму. Шляхом тотального вилучення харчів, блокади сіл і цілих районів, заборони виїзду за межі голодуючої України, репресій сталінського режиму створив для українців умови, несумісні із життям. Історія сімей Коропського району є лише краплею в морі людського горя, яке довелося пережити мільйонам українців у 1932-1933 роках.

   Вона засвідчує, що Голодомор 1932-1933 років був не стихійним лихом, а рукотворним актом, злочином комуністичного режиму проти українського народу…

    

   (З доповіді Івана Драча Голови Української Всесвітньої координаційної Ради зв’язків з українцями за межами України)

   *********************************************************************

   1025 річчя хрещення Київської Русі.

   Християнство – історія і сучасність .

    

   В цьому році в Україні відзначається 1025 річчя хрещення Київської Русі. Відзначення 1025 річчя хрещення Київської Русі є важливою подією в духовному житті України. Ця подія має повернути історичну пам'ять пробудженому незалежністю народові. Ми повинні знати, що наша країна і наш народ мають древню духовну історію і культуру. Без усвідомлення цього – унікальності своєї історії, її величі і значення, - неможливий подальший розвиток українського суспільства. Саме з Києва світло Христової віри поширилося по всій Русі. Ми повинні пригадати, що саме з Києва пішли місіонери до Новгорода, Мурома і Рязані, де їх, до речі як відомо, зустрічали не дуже привітно. Що саме Києві був побудований перший на Русі кам’яний храм – Десятинна церква. На українських землях християнство утверджувалося протягом багатьох століть. Це був тривалий процес, що зазнав впливу різноманітних чинників: ідеологічних, політичних, духовно-культурних. Хрещення сприяло об`єднанню Русі в одну феодальну державу, дало поштовх розвиткові економіки, освіти, духовності і культури. Русь зрівнялася з монотеїстичними державами в цивілізованому світі, зріс її міжнародний авторитет. Про це свідчать, зокрема, династичні шлюби: Ярослав Мудрий був одружений з дочкою шведського короля, сестра Ярослава стала королевою Польщі, три його дочки – королевами Угорщини, Норвегії та Франції. До 1990 року православні парафії та інші церковні утворення в Україні належали до Українського екзархату Московського патріархату. Більш безпосереднім чинником, що впливає на розвиток релігійного життя в сучасній Україні, є трагедія двадцятого століття – епохи терору та насилля: за приблизними оцінками, в Україні двадцятого століття насильницькою смертю загинуло близько 17 мільйонів людей. Особливо трагічним є те, що ці жертви були породжені не лише війнами та конфліктами, а й химерними ідеями перебудови світу.

   Боротьба з релігією була державною ідеологією, для утвердження якої не шкодували зусиль. Храми руйнували, палили, профанували : священників і вірних православних і католиків, представників інших релігій - розстрілювали, арештовували і депортували в сибірські гулаги. Цілі Церкви переслідувалися, їх заганяли у підпілля і повністю знищували.

   Криза радянської влади у 80-х рр.. зупинила придушення Церков. У 1989 році вийшла з підпілля заборонена режимом УГКЦ, були створені громади Української автокефальної православної церкви. Із проголошенням 24 серпня 1991 року Верховною Радою незалежності України релігійне життя в нашій державі значно активізувалося, набуло якісно нових вимірів.

   Все це – наша історія, історія нашої держави. Якщо ми пам’ятатимемо про своє істинне духовне та сторичне коріння - то і плоди розвитку нашого сучасного суспільства будуть добрими та довговічними. Ми будуємо і будемо будувати Україну з Богом і маємо виходити з того, що церква - є одним з носіїв культури нації, державності і народу, берегиня його традицій.

   Відзначення 1025 річчя хрещення Київської Русі сприятиме подальшому утвердженню християнських цінностей у нашому краї, що можливе лише при нормальних відносинах між християнськими конфесіями. Ще Флавій Валерій Константин, прозваний Великим, міланським указом (едиктом) проголосив загальну релігійну терпимість, а право на свободу совісті – одне з фундаментальних прав людського буття, одне з найважливіших прав і свобод людини.

    

   Архівний відділ райдержадміністрації

   .

   Назад    

   21 Серпня 2018 15:35
   13 Серпня 2018 15:04
   12 Липня 2018 09:14
   02 Липня 2018 15:55
   20 Червня 2018 15:00
   19 Березня 2018 10:54
   06 Березня 2018 11:42