29 вересня 2020

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови районної державної адміністрації від  25 вересня 2020 року № 181 «Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування комісії з проведення конкурсу та зайняття вакантної посади  керівника Комунального некомерційного підприємства «Коропська центральна района лікарня» Коропської районної ради

Найменування закладу:Комунальне некомерційне  підприємство «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 16200, смт Короп, вул. Чернігівська 56.

Основні напрями діяльності: Комунальне некомерційне  підприємство «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області здійснює свою діяльність на підставі Статуту Комунального некомерційного  підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області

 Структура Комунального некомерційного  підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області.

 Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного  підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області.

 Термін подання документів:

з 8.00 години 29 вересня2020 року до 17.00  години13 жовтня 2020 року.

Документи претендентів приймаютьсяза адресою: 16200, смт Короп, вул. Кибальчича,1, кабінет № 27 головний спеціаліст-юрисконсульт апарату Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 2-11-83, e-mail: kpadm_yurist, контактна особа – Винник Іван Миколайович

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094  (далі – Порядок), форма додається;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вченезвання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку, форма додається;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, а також проект плану розвитку закладу охорони здоров’я на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

 

8) довідка про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку, форма додається;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку, форма додається;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

– вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузь знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»

– стаж роботи на керівних посадах – не менше 5років.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку, може бути представлена у друкованому та електронному вигляді та має містити проект плану розвитку на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування Комунального некомерційного  підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Комунального некомерційного  підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників лікарні, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Комунального некомерційного  підприємства «Коропська районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Комунального некомерційного  підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області.

 

Умови оплати праці генерального директора Комунального некомерційного  підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області із зазначенням істотних умов контракту:

 

Умови оплати праці керівника-директора закладу визначаються укладеним контрактом з переможцем конкурсу.

Керівнику надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні та щорічна додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день тривалістю 7 календарних днів на підставі Закону України «Про відпустки», за погодженням з Органом управління майном. Одночасно з наданням щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу, за рішенням Органу управління.

 Дата проведення конкурсу:

 - засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться о 10.00 годині  15 жовтня 2020 року;

 - засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться о 10.00 годині   20 жовтня 2020 року.

Місце проведення конкурсу: смт Короп, вул. Кибальчича, 1, районна державна адміністрація,  конферанс-зала (2 поверх).