Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://kpadm.cg.gov.ua/old

back

01 січня 1970

Запрошуємо державних службовців
вступити до Чернігівського національного
технологічного університету!

 

Чернігівський національний технологічний університет оголошує прийом студентів на 2018-2019 навчальний рік за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Державна служба» з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр.

Порядок прийому на навчання здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та працевлаштування випускників», зі змінами внесеними постановою КМУ від 13.06.2018 р. №482.

Відповідно до діючих умов, на навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як один рік та не старше 45 років на момент подання документів.

Підготовка магістрів державної служби здійснюється за денною і заочною (16 місяців) формами навчання за рахунок бюджетних коштів і за контрактом.

На навчання за державним замовленням за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п'ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Прийом заяв на підготовку магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Державна служба» проводиться з 12.07.2018 по 26.07.2018р.

Для вступу необхідно подати такі документи:

  • заяву (заповнюється особисто)
  • чотири фотокартки розміром 3x4 см;
  • довідку з відділу кадрів про віднесення до відповідної групи оплати праці.

Копії:

  • диплома про повну вищу освіту та додатка до нього;
  • трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
  • закордонного паспорта (1 сторінка);
  • паспорта (1,2 сторінки та сторінка з реєстрацією), та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Оригінали документів подаються особисто.

Прийом на навчання здійснюється за конкурсом, який передбачає тестування з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються особливостей публічного управління в сучасних умовах.

Особи, які успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

З метою проведення якісного відбору осіб для вступу у 2018 році до Чернігівського національного технологічного університету просимо провести відповідну роботу по визначенню кандидатів для вступу на навчання, які відповідають вимогам Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 №789, зі змінами внесеними постановою КМУ від 13.06.2018 р. №482 та до 13 липня 2018 року надати на електронну адресу: stu_management@ukr.net відомості про осіб, рекомендованих для участі у конкурсному відборі за формою, що додається.

Звертатись за довідками за адресою:

14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, Чернігівський національний технологічний університет, тел. (0462) 665-170.

Контактна особа: Лашук Оксана Сергіївна (093)77-43-539, (067)695-14-15.

О.С.Якубенко, начальник Міжрегіонального управління Національного Агентства України з питань державної служби