Коропська РДА
  Анонси
  Організаційна структура, функції, повноваження

  Назад

  Організаційна структура, місія, функції, повноваження,

  основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси фінансового

  управління Коропської райдержадміністрації

  Фінансове управління Коропської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної держадміністрації, утворюється головою райдержадміністрації, підпорядкований йому, а також є підзвітним та підконтрольним Департаменту фінансів обласної державної адміністрації., утримується за рахунок коштів державного бюджету. Штатна чисельність працівників управління – 12 одиниць з річним кошторисом на 2015 рік 497650 грн.

  Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Коропської райдержадміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів Чернігівської ОДА.

  Поштова адреса: 16200 смт. Короп, вул. Кибальчича,1 (4-й поверх, каб №45).

  Електронна пошта: koropfin@i.ua, kpadm_finans@cg.gov.ua

  Структура управління

  *******

  Основними завданнями управлінням є:

  забезпечення реалізації державної бюджетної політики в Коропському районі; складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд відповідній місцевій державній адміністрації;

  підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

  розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

  здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідного районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.

  Напрямки роботи:

  1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

  2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

  3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

  4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;

  5) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

  6) організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогнозує на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

  7) складає затверджений тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

  8) затверджує паспорта бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

  9) здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

  10) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

  11) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районних держадміністрацій;

  12) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозує та аналізує надходження доходів до районного бюджету;

  13) організовує виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органами державної податкової служби, управлінням Державної казначейської служби України в Коропському районі, забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

  14) готує і надає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

  15) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

  16) розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

  17) проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів; 18) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

  19) інформує керівництво району про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає річний та квартальний звіт про виконання районного бюджету.

  Н.С. Басанець, начальник фінансового управління

  Назад  16 Червня 2017 11:08
  09 Червня 2017 11:56
  02 Червня 2017 09:27
  18 Травня 2017 08:36
  16 Травня 2017 09:56
  16 Травня 2017 09:47