Коропська РДА
  Анонси
   

   

   

  Організаційна структура, функції, повноваження

  Назад

  Організаційна структура, місія, функції, повноваження,

  основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси фінансового

  управління Коропської райдержадміністрації

   

  Фінансове управління Коропської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної держадміністрації, утворюється головою райдержадміністрації, підпорядкований йому, а також є підзвітним та підконтрольним Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, утримується за рахунок коштів державного бюджету. 

  Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Коропської райдержадміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів Чернігівської ОДА.

  Поштова адреса: 16200 смт. Короп, вул. Кибальчича,1 (4-й поверх, каб №45).

  Електронна пошта: koropfin@i.ua, kpadm_finans@cg.gov.ua

   

  Структура управління

   

  *******

   

  Основними завданнями управлінням є:

  забезпечення реалізації державної бюджетної політики в Коропському районі; складання розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд відповідній місцевій державній адміністрації;

  підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

  розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

  здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідного районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.

  Напрямки роботи:

  1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

  2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

  3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

  4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;

  5) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

  6) організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогнозує на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

  7) складає затверджений тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

  8) затверджує паспорта бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

  9) здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

  10) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

  11) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районних держадміністрацій;

  12) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозує та аналізує надходження доходів до районного бюджету;

  13) організовує виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органами державної податкової служби, управлінням Державної казначейської служби України в Коропському районі, забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

  14) готує і надає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

  15) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

  16) розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

  17) проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів; 18) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

  19) інформує керівництво району про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає річний та квартальний звіт про виконання районного бюджету.

   

  Начальник фінансового управління

   

  Назад   

  16 Січня 2018 14:47
  03 Січня 2018 14:44
  14 Грудня 2017 16:00
  14 Грудня 2017 09:56
  13 Грудня 2017 08:25
  23 Листопада 2017 10:05
  21 Листопада 2017 12:45
  08 Листопада 2017 12:49
  12 Жовтня 2017 16:32
  05 Вересня 2017 09:26
  07 Серпня 2017 11:26